Sağlıkta ne kadar geride olduğumuzu görün

Kastamonu Devlet Hastanesi hekim eksiğinden kırılırken, Kastamonu Tıp Fakültesi 12 yıldır ilimizde adı var kendisi yokken, Kastamonu Özel Uğurlu Hastanesi çürümeye terk edilmişken, hastalarımız dermanı yad ellerde ararken, bebek ölümleri artarken…

Diğer iller sağlıkta çağ atlıyor.

Elalemin siyasileri, meslek odaları, sivil toplum örgütleri “karınca”…

Bizimkiler “ağustos böceği”.

Kastamonu’ya “tıp fakültesi” getirilemezken…

Geçtiğimiz yıl iki komşu ilde “sağlık üniversitesi” kuruldu.

“Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ)”…

“Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ),nitelikli sağlık personeli yetiştirerek ülkemizin sağlık hizmet sunumuna katkıda bulunmak, sağlık alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve sağlık teknolojisi ve ilaç üretimine katkıda bulunmak amacıyla, sağlık temalı bir Üniversite olarak 18 Mayıs 2018 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesinden ayrılarak kurulmuştur.

Bu kapsamda AFSÜ genç bir üniversite olarak bünyesinde köklü fakültelere sahip olan ender kurumlardan biridir.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), dört fakülte, üç meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim enstitüsü ile geleceğin hekim, diş hekimi, uzman hekim, uzman diş hekimi ve diğer sağlık profesyonellerinin yetiştirildiği sağlık temalı bir üniversitedir…”.

(AFSÜ’nün nasıl son teknoloji olanaklar ile hizmet verdiğini tam anlamıyla öğrenmek için lütfen üniversitenin web sayfasına girin…

Teşhis ve tedavi için mutlaka faydası olacaktır.)

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kuruluşunu 18 Mayıs 2018 günü yayımlanan “7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”dan okuyalım…

“Kütahya’da Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

  1. a) Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Diş Hekimliği Fakültesi ile Tıp Fakültesinden, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Kütahya Sağlık Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturularak Rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri Fakültesinden, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,
  2. b) Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
  3. c) Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünün adı ve bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturularak Rektörlüğe bağlanan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden, oluşur.”

(Aynı şekilde…

KSBÜ’nün nasıl son teknoloji olanaklar ile hizmet verdiğini tam anlamıyla öğrenmek için lütfen üniversitenin web sayfasına girin, teşhis ve tedavi için mutlaka faydası olacaktır.)

Soralım…

Kastamonu’nun birbirine komşu Afyonkarahisar ve Kütahya’dan eksiği ne yahut bu iki ilin Kastamonu’dan fazlası ne?

Neden sağlıkta bu haldeyiz?…

Cevapsız sorular.

  • ••

Not:“Kastamonu ve Sağlık” demişken…

Bir de çürümeye terk ettiğimiz “Ballıdağ” var malum.

Hemşerimiz Yavuz Ballık nasıl kederlendiyse önceki gün, ağıt yakmış evvel zamanın Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne…

“Ey Ballıdağ Ballıdağ

Tertemiz havaların

Ulu ulu çamların

İyileşirdi burada

Hep gönül hastaların.

 

Şimdi her yanın harap

Yıkılmış duvarların

Parçalanmış camlarda

Hep kurşun yaraların!”

 

MUSTAFA AFACAN