Kadın istihdamında ikinciyiz

  • İstihdam oranının %47,2 olduğu bölgemizde istihdam edilenlerin %42,9’u Hizmet, %39,2’si Tarım ve %17,9’u Sanayi sektöründe yer alıyor. Kadın istihdam oranında ikinci sırada yer alan bölgemizde işgücüne katılım oranı %50,5 oldu. Kadınların işgücüne katılım oranında ise %36,8 ile dördüncü sıradayız.
  • İşsizlik oranının en düşük olduğu bölgemizde, erkeklerdeki işsizlik oranı geçen yıla göre değişmeyerek %6’da kaldı, Kadın işsizlik oranı ise önceki yıla göre 2,5 puan azalarak %7,6 seviyesine geldi. TR82, kadınlardaki işsizlik oranı ile 26 bölge arasında işsizliğin en düşük olduğu bölge.

 

2020 yılı İşgücü İstatistikleri ile ilgili bölgesel ayrıntılar da açıklandı. TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre;%6,6 oranla işsizliğin en düşük olduğu bölge olan TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), kadın istihdamında ikinci sırada yer aldı.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde oluşan TR82 bölgesinde işsizlik oranı, 2019 yılına göre 1 puan azalış göstererek %6,6 oldu. Bu işsizlik oranı, bölgemizi, 26 bölge arasında işsizlik oranının en düşük olduğu bölge yaptı. İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge ise %33,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesi…

Erkeklerin işsizlik oranı değişmedi

Bölgemizde, erkeklerdeki işsizlik oranı geçen yıla göre değişmeyerek %6 olurken, bu oran ile yine bölgeler arasında en düşük değere sahip bölge konumundaki yerimizi koruduk. Kadın işsizlik oranı ise önceki yıla göre 2,5 puan azalarak %7,6 seviyesine geldi. Kadınlardaki işsizlik oranı ile bölgemiz 26 bölge arasında işsizliğin en düşük olduğu bölge.

Bölgemizde tarım dışı işsizlik oranı da önceki yıla göre 1,6 puan azalarak %10,3oldu. 2020 yılındaki bu oran ile bölgemiz, tarım dışı işsizlik oranının en düşük olduğu 3. bölge.

İşgücüne katılım oranı %50,5

Bölgemizde işgücüne katılım oranı geçen yıla göre 2,8 puan azalarak %50,5oldu. Bu oran ile bölgemiz, 26 bölge arasında işgücüne katılım oranının en yüksek olduğu 8. bölge konumunda. İşgücüne katılım oranının en yüksek olduğu bölge ise %55,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi.

Kadınların işgücüne katılımı

Bölgemizde kadınlarda işgücüne katılım oranı önceki yıla göre 3,3 puan azalarak %36,8 seviyesinde gerçekleşti.Bu oran ile bölgemiz, tüm bölgeler arasında dördüncü sırada yer aldı. Kadınların işgücüne katılım oranı en düşük olan bölge ise %17,4 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)oldu.

Erkeklerde ise, %64,8’lik işgücüne katılım oranı ile bölgemiz 20. sırada yer aldı. Geçen yıla göre erkeklerde işgücüne katılım oranı bölgemizde 2,5 puan azaldı.Erkeklerde işgücüne katılım oranında TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi ilk sırada yer aldı.

İstihdam oranı %47,2 oldu

Bölgemizde istihdam oranı, geçen yıla göre 2,1 puan düşüş göstererek %47,2OLDU. Bu oran ile bölgemiz, 26 bölge arasında istihdamın en yüksek olduğu üçüncü bölge konumunda. İstihdam oranının en yüksek olduğu bölge ise %50,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi.

Kadın istihdam oranı

Bölgemizde kadınların istihdam oranı, geçen yıla göre 2 puan azalarak %34,0oldu. Bölgemiz, kadınlardaki istihdam oranı ile bölgeler arasında ikinci sırada yer alıyor.

Erkeklerdeki %60,9’luk istihdam oranı ile 12. sırada yer alan bölgemizdegeçen yıla göre erkeklerde istihdam oranı, 2,3 puan azaldı. Erkeklerin istihdam oranında ilk sırada %67,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi bulunuyor.

Bölgemizde istihdam edilenlerin sektörlere göre dağılımına bakıldığında, ilk sırada %42,9 ile hizmet sektörünün olduğu görülüyor. Bölgemizde hizmet sektörünün payı, geçen yıla göre 1,7 puan azalarak tüm bölgeler arasında en düşük dördüncü bölge konumunda. Hizmet sektörünün payının en düşük olduğu bölge ise %36,7 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) odu.

Sanayide en düşük 9. bölgeyiz

Bölgemizde sanayi sektörünün istihdamdaki payı geçen yıla göre 2 puan artarak %17,9 olurken,Bu oran ile bölgemiz, en düşük9. bölge konumunda. Sanayi sektörünün payı en yüksek bölge %40,4 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) olurken, en düşük paya sahip bölgeler %11,7 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) ve TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu..

Bölgemizde tarım sektörünün istihdamdaki payı ise geçen yıla göre 0,2 puan azalarak %39,2 olarak gerçekleşti.. Bu oranla bölgemiz, en yüksek 4. bölge konumundadır. Tarım sektörünün payı en yüksek olan bölge %51,6 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) olurken, en düşük bölge %0,9 oranı ile TR10 (İstanbul) oldu..