Kızıl geyikleri kurtaran karar

Kastamonu İdare Mahkemesi, Bursalı Avukat Suna Soydaş Fırat’ın ilimizde geyik avı için açılan ihale hakkında açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, davalı konumundaki Tarım ve Orman Bakanlığı’nın savunmasını da değerlendirdikten sonra, daha önce aldığı yürütmeyi durdurma kararını, itiraz yolu kapalı olmak üzere kesinleştirdi.

Açtığı davayla av hedefi yapılacak 7 geyiği kurtaran Avukat Suna Soydaş Fırat, kararın gerekçesinin son derece değerli olduğunu vurguladı ve Bakanlığın savunmasında yer alan, “Vurulan geyiğin 6 çataldan az veya yavru ve dişi olması durumlarında cezai işlem uygulandığı” ibaresinin, para karşılığı kural dışı ava da izin verildiği anlamı taşıdığına dikkat çekti.