“Kurumumuza yapılan haksız suçlamalar asla kabul edilemez”

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman yapan, Pancar-Koop Başkanı Hikmet Çalık’ın seçimler maddesi iptal edilen kongreleri sonrasında yaptığı açıklamada kurumlarına yönelik sert eleştiri ve suçlamaları yaptığı yazılı açıklamayla cevapladı.

Yaman’ın açıklaması şöyle:

“S.S. Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi, 16 Ağustos 2017 tarihinde saat: 11.00’de Kastamonu Gazi Stadyumunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplatısı için, İl Müdürlüğümüzden 12.07.2017 tarih ve A.300/705 sayılı yazı ile Bakanlık Temsilcisi gönderilmesi talebinde bulunmuştur.

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87. maddesinde “Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerle; kooperatif birlikleri, merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin genel kurul toplantılarında temsilci bulundurur. Genel kurul toplantıları, bakanlık temsilcisinin huzuru ile açılır ve devam eder. İdare, bildirilen günde temsilci bulunmasını sağlar.”denilmektedir. Bu nedenle, İl Müdürlüğümüz tarafından üç bakanlık temsilcisi görevlendirilmiştir. Ayrıca S.S. Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi, 04.07.2017 tarih ve L.1/816 sayılı yazı ile de toplantıya katılacakların giriş kartları ve hazirun listesinin yazılmasından kooperatif personeline yardımcı olması için 37 personel talebinde bulunmuş olup; İl Müdürlüğümüz tarafından Genel Kurul Toplantısında 37 yardımcı personel görevlendirilmiştir. Böylece İl Müdürlüğümüz tarafından genel Kurul Toplantısında, üçü Bakanlık Temsilcisi olmak üzere toplam 40 personel görevlendirilmiştir.

Yukarda belirtilen tarih ve saatte genel kurul toplantısından gerekli çoğunluk sağlanmıştır. Bu nedenle toplantısının açılmasından sakınca olmayıp; hazirun listelerinde de belirtildiği gibi 1613 kişi asalaten ve 324 kişi vekâleten toplantıya ilk aşamada katılmıştır. Seçim maddesine kadar yapılan işlemler usulüne uygun görüşülmüştür. Seçim yapma maddesine gelindiğinde, ortakların oy kullanma giriş kapısına yaptığı baskı sonucu, kapı yerinden sökülmüş olup; neticesinde oy kullanma kabinlerinin ve sandıkların güvenliği ortadan kalkmıştır. Bu nedenle Divan Kurulu, seçimin adil ve geçerli bir şekilde yapılamayacağı gerekçesi ile genel kurul seçiminin iptaline karar vermiştir.

Genel Kurul Toplantısı organizasyonundan ve güvenliğinden İl Müdürlüğümüz personeli sorumlu değildir. Şöyle ki; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45. maddesinin 5. bendinde “Genel kurulun sevk ve idaresi, ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasında seçilen başkan ve üyeler tarafından sağlanır.” denilmektedir. Buna göre toplantı başladıktan sonra toplantının sağlıklı bir şekilde yapılmasından ve seçim güvenliğinden Genel Kurul toplantısını yönetmek için ortakları tarafından seçilen divan Kurulu sorumludur. Ayrıca, Kooperatif ve Üst Görevleri Hakkında 10.12.1973 tarih ve 14738 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 7/7522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6. maddesinin ( r ) bendine göre; İl Müdürlüğümüzce görevlendirilen Bakanlık Temsilcisinin, genel kuruldaki görevleri, “Genel Kurul kararlarının kanuna, anasözleşmeye, anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde kanunun ihtiyari ve yortumlayıcı hükümlerine, ahlâka ve adaba ve iyi niyet esaslarına aykırı olup olmadığı hususlarını incelemekle görevlidir.” denilmektedir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz, bugüne kadar verilen tüm görevleri mesai mefhumu gözetmeksizin hakkaniyetli olarak layıkıyla yapmaya çalışmış, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir. Hiçbir çalışma ve işimizde, hile ve adam kayırma asla düşünülemez. S.S. Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı tarafından kurumumuza yapılan haksız suçlamalar asla kabul edilemez. Yukarıda belirtilen görevler dışında personelimizin toplantının güvenliği ve organizasyonunda sorumlulupu bulunmamakta olup bu görevler Divan Kurulunun yetkisindedir.

Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.