“Hayal kurmak”

MUSTAFA AFACAN

Bartın Valiliği 2008 yılında “Bartın 2023 Stratejik Amaçlar ve İl Gelişme Planı” çalışmasını hazır etti, ilin önündeki 15 yılın sonundaki hedeflerini sıraladı, günümüzde henüz akıl birliği ile “yol haritası” çizemeyen illere o tarihten beri örnek oldu…

Ufukta Bartın, yürüyelim arkadaşlar.

2008 yılından çok önceye giden emek Bartın’ınki…
“Laf ola, torba dola” değil.

Vali İsa Küçük “önsöz” yazdı…

“Bu çalışmanın özeti; 2006 yılında Bartın ilinde görev yapan başta İl Valisi olmak üzere tüm kamu görevlilerinin, Bartınlılarla birlikte kurmaya çalıştığı ‘BARTIN HAYALİ’dir. ‘Hayal etmek’ ya da ‘hayal kurma’nın başarının itici gücü ve çıkış noktası olduğuna inanıyorum. Hayallerimiz yoksa, gidilecek yol ve ulaşılacak hedef de yok demektir. Kuşkusuz ki akıl, bilgi ve bilim ışığında ellerimizle yapıp ortaya koyabileceğimiz hayallerdir, burada söz konusu olan. Başarı önceden belirlenmiş ya da ilan edilmiş hedefleri yakalamak, inşa etmek ve gerçekleştirmektir. ‘Bartın 2023 Stratejik Amaçlar ve Gelişme Planı’ hayallerimizi içerse de, hayallerden ötede de bir anlam taşımaktadır. Başta İlin Valisi olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yönetici ve çalışanlarına, dahası ilimizdeki sivil toplum, gönüllü kuruluşlar ve meslek odalarına verilmiş plan hedeflerini gerçekleştirme yükümlülüğüdür. ‘Bartın 2023’, bu yükümlülüğü üstlenenlerin bir anlamda da yapmak ve başarmak sözüdür. Hedef, Bartın’ın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100 yılında, çalışkan insanı ve üreten ekonomisi ile Türkiye Cumhuriyetimizin ideallerini gerçekleştirme yolunda üzerine düşen görevi yapmanın yüzakı ile varlığını devam ettirmesini sağlamaktır. Mutlu insanlar diyarı bir il olmaktır hedef. Şimdi bir ‘yol haritası’ ve yapılacak işler var önümüzde…”

“Ortak söz”…
Bartın’ın “akıl birliği” tarafından yazıldı.

“Misyon, vizyon, ilkeler” ile ufku çizilen uzun bir yolculuk…
“Eğitim, sağlık, insan kaynakları-istihdam ve sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, kültür ve turizm, gençlik ve spor, sanayi- ticaret-yatırım ve finans, tarım-hayvancılık ve balıkçılık, çevre ve orman, kırsal planlama, kentsel planlama, enerji ve doğal kaynaklar, afet yönetimi, ulaştırma, genel tespit ve değerlendirmeler” istasyonları.

Hem “ekonomik kalkınma”…
Hem “sosyal gelişme”.

“Sürdürülebilir”…
“Medeni”.

“Bilimsel”…
“Toplumsal dayanışmacı”.

Kastamonu’nun hayali var mı?..
“Akıl, bilgi ve bilim” baş tacımız mı?

Kastamonu, mutlu insanlar diyarı olsun mu?..
Olsun.

 

 MUSTAFA AFACAN