"Maliye'de bir personel iki kişilik iş yapıyor"

Türk Büro Sen Şube Başkanı Ali İhsan Bayram, Vergi Haftası’nda Maliye çalışanlarının sorunlarını dile getirdi. Bayram, çalışanların sorunları çözülmeden vergi sisteminin arzu edilen verimliliğe kavuşamayacağını söyledi ve “Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda personel yetersizliği dolayısı ile her bir çalışan iki kişilik iş yapmak zorundadır. Kurumda boş kadrolara atama yapılmadığı için çalışanların çalışma koşulları oldukça ağır hale gelmiştir” dedi.

Türk Büro Sen Şube Başkanı Ali İhsan Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, önümüzdeki yıllarda memura yapılan maaş zamlarının cebe girmeden vergiye gideceğini söyledi.
2017 yılında yüzde 3+4 zam yapıldığını hatırlatan Ali İhsan Bayram, “Hükümetle yetkili ama etkisiz konfederasyon arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre; memurlara ve memur emeklilerine 2017 yılı için yüzde 3+4 artış yapılmıştı. TÜİK 2017 yılı ocak ayı enflasyonunu yüzde 2.46 olarak açıkladı. TÜİK’in açıkladığı ocak ayı enflasyon rakamı memurun 6 ay boyunca alacağı yüzde 3’lük zammı daha ilk ayda eritti. Memur ve emekliler enflasyon karşısında yüzde 3 değil, yüzde 0,54 zam almış ve kamuda çalışan 3 milyona yakın memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi, hükümetin tutmayan enflasyon hesapları nedeniyle ekonomik kayba uğrayarak, enflasyon mağduru olmuştur” dedi.
Dövizdeki artış nedeniyle de temem gıda ürünlerine yapılan zamların da memurun alım gücünü düşürdüğünü söyleyen Ali İhsan Bayram, Maliye çalışanlarının da tüm olumsuz şartlara rağmen en iyi hizmeti vermeye çalıştığını aktardı.
Çalışanların sorunları çözülmeden vergi sisteminin arzu edilen verimliliğe kavuşamayacağını söyleyen Ali İhsan Bayram, “Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda personel yetersizliği dolayısı ile her bir çalışan iki kişilik iş yapmak zorundadır. Kurumda boş kadrolara atama yapılmadığı için çalışanların çalışma koşulları oldukça ağır hale gelmiştir. Mesai kavramı unutulmuş, yoğun çalışma temposundan dolayı sosyal yaşantısı olmayan çalışanların, kişisel ve ailevi sorunları gittikçe artmıştır. Kanunları uygulayan, verginin tahakkuk ve tahsilatını gerçekleştiren yani, devlet bütçesinin her kademesinde katkı sağlayan, bu işin asıl yükünü çeken çalışanların sorunları çözüme kavuşmadığı gibi, gün geçtikçe sorunlar yumak halini almıştır. Çalışanlar mutsuz, motivasyonları yok denecek kadar azalmış ve çalışma barışı bozulmuştur. Hangi işin, hangi işe eşit olduğu belirlenmeden (iş tanımı yapılmadan ) çıkarılan 666 sayılı KHK ile aynı işi yapanlar arasında önemli ölçüde ücret farklılıkları ortaya çıkmıştır. Maliye ve GİB çalışanlarının özel hizmet tazminatları artırılarak diğer kamu kurumlarıyla eşitlenmeli ve adaletsizlik giderilmelidir. Kurumda aynı işi yapanlar arasında ücret adaletsizliği ve fırsat eşitsizliği devam etmektedir. Bu adaletsizliğin giderilmesi için hem gelir de hem de gider de çalışan Maliyeciler, kurum içi uzmanlık sınavlarının biran önce açılmasını beklemektedir” diye konuştu.

Türk Büro Sen Şube Başkanı Ali İhsan Bayram, yaşanan diğer sorunları ve isteklerini ise şu şekilde sıraladı:
“-657 sayılı kanunda mali hizmetler sınıfının oluşturulması,
-Ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek emekliliğe yansıtılması,
-Aynı iş yerinde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi
-Personelin görev tanımları yeniden yapılması ve Personelin, görevi dışında çalıştırılmaması,
– Maliye Bakanlığı ve GİB’de özel uzmanlık sınavlarının açılması ve sınavların sürekli hale getirilmesi
-Vergi haftasında Maliye Bakanlığı çalışanlarına asgari ücret tutarında ikramiye ödenmesi,
-Denetim, yoklama icra ve tahsildarlık görevlerini ifa eden personelin ulaşım, yemek ve güvenliklerine ilişkin yaşadığı aksaklıkların giderilmesi,
-Gelir ve Defterdarlık uzmanlığı sınavlarına müracaatta, halen çalışan personel için aranan KPSS şartı ve uzmanlık sınavlarına girişlerdeki, sınırlamaların kaldırılarak sürekli hale getirilmesi, ve tüm çalışanlara uzman yardımcılığı kadrosunun verilmesi,
-Personelin yer değiştirmeye ilişkin atama taleplerine kıstas getirilerek boş kadroların bulunduğu birimlerin ve illerin internet ortamından duyurulması,
-Genel idari Hizmetler sınıfına dâhil koruma ve güvenlik görevlisi ile şoförlerin talepleri halinde V.H.K.İ. kadrolarına atanması,
-Engelli, teknisyen yardımcısı, yardımcı hizmetliler sınıfı ve diğer personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması,
-666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan  Fazla çalışma uygulamasının yeniden başlatılması, resmi ve dini bayramlarda ve idari izinlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi,
-Maliye Bakanlığına bağlı birimlerde açılacak görevde yükselme ve özel sınavlara tüm personelin birim farkı gözetilmeksizin katılabilmesinin sağlanması,
-Kamudaki uzmanların özlük haklarının eşitlenmesi konusunda yapılan düzenlemeye Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm uzmanlar dahil edilerek merkez taşra ayrımına son verilmesi,
-4/C’li olarak istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi,
-Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin (teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, kaloriferci vb.) belirlenecek kriterler çerçevesinde memuriyet kadrolarına atanması,
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesi gereğince çalışanlara verilen yol izinlerinin maliye çalışanları içinde diğer kamu kurumlarında uygulandığı gibi uygulanması,
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi kapsamında verilen disiplin cezalarına sicil affı getirilmesi,
-K.H.K. ile uzmanlığa atanan kontrolör ve denetmenlerin, denetim elemanlığı statülerinin iade edilmesi,
-Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına servis hizmeti verilmesi, hizmet verilemeyen yerlerde çalışanlara bedelinin ödenmesi,
-Mükeffel memurlardan kesilen kefalet tutarının nemalandırılması
-Görevlendirmelerde Vergi Daireleri Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği hükümlerine  titizlikle uyulması konusunda taşra teşkilatının uyarılması,
-Güvenlik görevlilerimiz ve Personelin 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma sürelerine riayet edilmesi, çalışma sürelerinin aşılması halinde izin verilmesi,
-Yardımcı Hizmetler sınıfına dahil kadro unvanlarında görev yapan personele ek gösterge verilmesi,
-Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarının çocuklarına kreş imkanı sağlanması,
-Tüm çalışanlara uzmanlığa girme hakkının verilmesini, çalışanlar adına vergi haftasında talep ediyoruz.”