Okulların güvenliği İGM’de de görüşüldü

Eğitim öğretim döneminin başlayacak olmasıyla birlikte okulların güvenliği konusu İl Genel Meclisi’nde gündeme geldi. Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun hazırladığı okulların güvenliği noktasındaki rapor Meclis üyeleriyle paylaşıldı. Komisyon Başkanı Yusuf Arpacı’nın okuduğu raporda şu konulara dikkat çekildi:

“Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin 2017-2018 eğitim-öğretim yılını  huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için öncelikle hassas olduğu belirlenen okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele amacıyla tüm okullarımızın güvenlik kameralarıyla donatılması ve kent güvenlik yönetim sistemlerine  entegre edilmesi  büyük önem arz etmektedir. İlimizde hemen hemen tüm okullarımızın çevresi ihata duvarları ile çevrili olup giriş çıkış noktaları bellidir.Ancak bireysel iyi yada kötü niyetli kişilerin tam anlamıyla engellenmesi mümkün görülmemektedir. Okullarımızın girişlerinde mutlaka bir güvenlik görevlisi bulunmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatları ile okul ve kurumlarında güvenlik personeli istihdamı yoktur. Bu nedenle özel güvenlikle kontrol edilmesi kadro ve personel olmayışı nedeniyle imkansız görülmektedir. bunun çözümü ; okul aile birlikleri ve ilin imkanları ile mümkün olabilecektir. Kastamonu merkez ilçemizde tüm okullarımızda güvenlik kamerası bulunmakta olup ilçelerimizle birlikte toplam 229 okulda çalışır durumda güvenlik kamerası bulunmakta, 68 okulumuzda ise güvenlik kamerası mevcut değildir. Güvenlik kamerası mevcut  olan okullarımızda  da çözünürlükleri düşük  kameralarında  iyileştirilmesi gerekmektedir. Merkezi okullarımızın tümünde çevre aydınlatması mevcut olup köylerde bulunan  birleştirilmiş sınıflı okullarda aydınlatma bulunmamaktadır.Hiçbir okulumuzda gece bekçisi olmadığı için okullarımızın gece güvenlikleri tam sağlanamamaktadır. Emniyet müdürlüğü ile okul güvenliği konusunda yapılan işbirliği çerçevesinde  yapılan protokol gereği okullarımızdan sorumlu polis , görevlendirilmekte olup okul giriş çıkış saatlerinde giriş çıkışlar denetlenmekte, okul güvenliğini tehdit edici unsurlar görüldüğünde polisler tarafından  gereken müdahaleler yapılmaktadır. Ayrıca özel bir durum gözlendiğinde emniyet müdürlüğüne bu okul için belirlenen polislere okul yönetimince ulaşılmakta acilen müdahale edilmesi istenilmektedir.”Yusuf Arpacı ayrıca 2018 yılı bütçesi yapılırken bu konunun da gündeme alınması gerektiğine dikkat çekti.