OPR. DR. AHMET ŞÜKRÜ ESEN’İN ARDINDAN

Kastamonu eski DP Milletvekili (1957-1960) ve Kastamonu Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Kurucu Şefi, Hacı Opr. Dr. Ahmet Şükrü Esen ikâmet ettiği İstanbul’da 4 Mayıs 2017 Perşembe günü hayata gözlerini yumdu. 100 yaşına ulaşmıştı. Cenazesi, 7 Mayıs 2017 Pazar günü Karacaahmet Şakirin Camisi’nde kılınan öğle ve cenaze namazlarının ardından aynı mezarlıktaki aile kabristanında toprağa verildi.

Dr. Ahmet Şükrü Esen, kızı Prof. Dr. Sakine Esen Eruz’un yaptığı araştırmaya göre kökü 1688 yılına kadar inen, Osmanlı döneminde pek çok devlet adamı, bilgin ve yazar yetiştiren Reiszade-Salimefendizadeler Ailesi’ne mensuptu. Aile, Cumhuriyet döneminde de bu özelliğini sürdürmüştür. Ailenin değerli şahsiyetlerinden bir bölümünü hatırlatalım [Ayrıntısı ağabeyim Özdemir Tan’la birlikte hazırladığımız Gurur Kaynağımız Kastamonulular adlı biyografi ansiklopedimizin IV. Cildi’nde verilmiştir (Ankara 2005, s. 105-110).]: Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi (ö. 1749), Şeyhülislam Mustafa Âşir Efendi (ö. 1804), Vezir, Reisülküttap Abdürrezzak Bâhir Paşa (ö. 1780), Vezir, Ebubekir Rasim Paşa (ö. 1762), Kazasker Hafid Mehmet Efendi (ö. 1811), Reisülküttap Mehmet Atâullah Efendi (ö. 1788), Ruznameci Sadullah Efendi (ö. 1823), Şair Mehmet Nebil Bey (ö. 1821), Şair Şeref Hanım (ö. 1858 veya 1861), İstanbul Kadısı Âşir Mustafa Efendi (ö. 1887), Yazar, Din Bilgini Nehiceddin Mehmet Efendi (ö. 1883), Şair, Hattat Mehmet Nebil Bey (ö. 1889), Osmanlı Meclisi Milletvekili Mehmet Salim Efendi (ö. 1902), Osmanlı Meclisi Milletvekili Şükrü Esen (ö. 1930), Osmanlı Meclisi Milletvekili, Maarif Nazırı/Bakanı Ahmet Şükrü Uluoğlu (ö. 1949), Bayramiyye Şeyhi Ahmet Ziyaeddin Efendi (ö. 1949), Belediye Başkanı Muzaffer Esen (ö. 1967), İş Adamı Şekip Boyacıoğlu (ö. 1963), İş Adamı Âtıf Boyacıoğlu (ö. 2000). Ailenin Cumhuriyet dönemi bilginlerinden kızı Prof. Dr. Sakine Esen Eruz ve yeğeni Doç. Dr. Belkis Uluoğlu ile bilgin kolu devam etmektedir.

Çocukluğum sırasında, 1952 yılında Dr. Ahmet Şükrü Esen, Kastamonu Devlet Hastanesinde geniz bademciğimi almıştı. Çok sevilen bir doktordu. Milletvekili seçilmesinde Kastamonu eşrafından olmasından ziyade doktorluktaki başarısı rol oynamıştı. Çünkü o, İsviçre ve Almanya’da kulak, burun, boğaz hastalıkları kliniklerinde çalışıp tecrübe kazanmıştı.

Hayat hikâyesini kısaca vermek istiyoruz (Ayrıntılar için bk. Gurur Kaynağımız Kastamonulular, C II, s. 132-135).

Kastamonu merkeze bağlı Şadıbey köyünde 8.4.1917 tarihinde doğdu. Babası Reşit Bey, annesi ise Saide Hanım’dır. İstiklal Savaşı’nda Reşit Bey (ö. 1968) ve Eşi Saide Hanım (ö. 1966), 131. Alay’ı bir süre Şadıbey’de ağırlamış, orduya büyük yardımlarda bulunmuşlardır. Ahmet Şükrü Esen’in ikiz kardeşi Av. Sabri Esen, kız kardeşi de Dr. Münire Akdeniz’dir.

Kastamonu Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi (1944). İstanbul Tıp Fakültesinde başladığı Kulak, Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ihtisasını İsviçre ve Almanya’da tamamladı (1950). Kastamonu Devlet Hastanesinde KBB Kliniğini kurup şefliğini yaptı (1951-1957). 1957 yılında DP’den Kastamonu Milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960 Harekâtı sonrası Yassıada’da kurulan mahkemede yargılanıp berat etti. 1962-1967 yılları arasında, Almanya’da, üniversite hastanesinde mesleğini sürdürdü. Yurda dönüşünde Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Şişli Etfal Hastanesinde KBB kliniklerinde şeflik yapıp 1982 yılında emekliye ayrıldı.1999 yılına kadar her yaz Kastamonu’ya gelip Mehran köyündeki çiftlik konağında hasta bakmaya devam etti. Memleketine ata toprağına çok bağlıydı.

Belediye Başkanı Muzaffer Esen’in (1897-1967) Kızı Zekiye Hanım’la evliliğinden kızı Sakine ve oğlu Mehmet Muzaffer dünyaya geldi. Oğlu hâlen ABD’de ekonomist olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Sakine Esen, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Y. Müh. Aytaç Eruz ile evlenmişti. Çiftin yaptırdıkları lise Kastamonu’da hizmet vermektedir. Hacı Opr. Dr. Ahmet Şükrü Esen’e Allah’tan rahmet; Esen, Akdeniz, Gencal, Özgür, Yalazan, Boyacıoğlu, Mergen, Som, Akkeskin, Önol, Karabuda, Ergür, Yüce, Biçer ve Aksoy ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun!