Seracılık destek bekliyor

İl Genel Meclisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, seracılığın geliştirilmesi için neler yapılabileceğiyle ilgili önerge üzerine hazırladığı raporda; çiftçi görüşlerine yer verdi ve bu konuda neler yapılması gerektiğini sıraladı.

Komisyon raporunda; yeni yapılacak modern seralarla üretimin artmasıyla hem çiftçimizin para kazanacağı, hem Kastamonulu tüketicilerin daha taze daha ucuz ürün bulabileceği ve köyden şehir merkezine göçün önlenip işsizliğin de azalacağı belirtildi..

İl Genel Meclisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nun, “İlimizde mevcut seraların ekonomiye kazandırılması için neler yapılabilir? Ayrıca; Seracılığın (örtü altı) yetiştiriciliği geliştirilmesi ve mevcut seraların iyileştirilmesi için ne yapılabilir?” konusunda araştırma yapılmasıyla ilgili önerge üzerine hazırladığı rapor, Kastamonu çiftçisinin bu yöndeki beklentisini ortaya koydu.
Hüseyin Yavuz başkanlığında Özdal Taşçı ve Hüsnü Dıngıloğlu’dan oluşan komisyonun konuyla ilgili araaştırma ve çiftçilerle yaptığı görüşmeler sonrasında hazırladığı, Meclis’te okunup ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması kararlaştırılan rapor şöyle:
“İlimizde seracılık 1987-1988 yıllarında İl Tarım Müdürlüğünün öncülüğünde İl Özel
İdare tarafından tamamının desteklendiği 106 metrekarelik seralarla başlamıştır. Daha sonraki yıllarda %50 destekli ve sadece örtü malzemesinin (plastik örtü) İl Özel İdare destekli olarak dağıtımları yapılarak örtü altı yetiştiriciliği çiftçilere tanıtılmıştır. İlimizde örtü altı sebze yetiştiriciliği genelde yüksek tünel olarak teknik şartlara uygun olmayan havalandırmasız ısıtmasız küçük boyutlarda dağınık olarak seracılık (yüksek plastik tünel) işletmeciliği biçiminde gelişmiştir. Küçük alanlarda yapılan bu yetiştiricilik daha çok kendi ihtiyacı için yetiştirme az miktarda da pazara yönelik yetiştiricilik biçimindedir. Genel Meclis Başkanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeliyle 2 Mayıs 2017 tarihinde Eşen ve Hatip köylerinde sera üreticileri yerlerinde ziyaret edilmiş ve örtü altı üretimiyle ilgili görüşleri sorulmuştur.
Üreticilerden Eşen Cihan Mildan 4 bin metrekare, Hatip köyünden Nazım Menteş de 2 bin 500 metrekare sera alanlarının olduğunu, kış aylarında yeşillik, yaz aylarında da domates ve salatalık yetiştiriciliği yaptıklarını belirtmiş olup, örtü altı üretimde en az 1 Dekar ve üzeri alanlarda üretim yapmamın ticari açıdan zorunlu olduğunu, devlet ve Özel İdare destekli projeler, hibe krediler ve uzun vadeli faizsiz kredilerle Kastamonu merkezin sebze üretimini Kastamonu Merkez İlçe Bük köyü arasında kalan köylerde üretebileceklerini, böylelikle köyden kente göç durdurulacağı gibi köye geri dönüşlerin de olacağını belirtmişlerdir.
Ayrıca Genç Çiftçi Destek projesinden köylerinde birsera projesinin geçtiğini de belirtip, kendi köyleri ve bölge köylerinde seracılık ile ilgili daha çok projenin kabul edilmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasını talep etmişlerdir. Seralarda ilkbahar ve sonbaharda üretimin sürekliliğini sağlamak, bu süreyi dönem öncesi ve dönem sonrası birer buçuk ay uzatmak için, seralarda doğalgaz, güneş enerjisi vb. gibi alternatif enejili ısıtma sistemi enerjilerin kullanılması önerisinde bulunmuşlardır.
Söz konusu çiftçiler ilimize yaş sebzenin genelde Antalya Karabük, Tokat, Amasya vb illerden gelmekte olduğunu, bunun da fiyatlara nakliye masrafının binmesi, tam taze ürün gelmemesi, aracıların devreye girmesi sebebiyle ilimizdeki tüketicilere daha pahalı ürün sunulması sonucu doğurduğuna dikkat çekilmiştir.
İlimizde yeni yapılacak modern seralarla örtü altı yetiştiriciliği üretimi artacağından hem ilimizin çiftçisi para kazanacak, hem nakliye v.s. giderler azalacağından maliyet düşecek ve tüketicimiz daha taze daha ucuz ürün tüketecektir.
Dağınık olan seralarımızın modernize edilerek birleştirilmesi aile işletmelerinde bin metrekareden 10 bin metrekareye çıkartılması ve sonuçta ilimizin örtü altı yetiştiriciliğini artırmak ve milli ekonomiye daha fazla katkı sağlamak amacıyla daha modern, uygun boyutlarda toplu seraların kurulması, ayrıca fide üretiminin yapılabileceği ısıtma ve havalandırma sistemli fide üretim alanlarının oluşturulması gerekmektedir.
Yapılacak yeni seralarda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik desteğinin yanında çiftçilerimize seracılığın yoğun yapıldığı bölgelere teknik gezi düzenlenmek üzere bilgi ve görgülerinin geliştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Küçük aile için üretimin ticari üretime dönüştürülmesi, seracılığın belirli köylerde desteklenerek yoğunlaştırılması uzun vadeli kredi ve desteklerin olması ile gerçekleşebilecektir.
Böylelikle köydeki nüfusa iş imkanı sağlanarak şehir merkezlerine göçün önleneceği ve işsizliğin azalacağı, şehirden köye geri dönüşlerin başlayabileceği tespit edilmiştir.”