Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği kuruldu

Öğrenme güçlüğü çeken çocukların velileri tarafından Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği Önder Şahin başkanlığında kuruldu.

Dernek Başkanı Önder Şahin, “Çocuklarımızda görülen özgül öğrenme güçlüğü tanısı ile ilgili olarak sürdürdüğümüz çalışmaları, veliler olarak bir araya gelerek dernek çatısı altında sürdürmenin daha yararlı olacağını düşündük ve bu amaçla ilimizde dernek kurduk” dedi.

Derneğin kısa zamanda ailelere ulaşmaya başladığını belirten Şahin, Herkese kapılarının açık olduğunu ailelerle birlikte duyarlı gönül dostu kişilere ihtiyaç duyduğunu ve 19 ilçede aktif olabilmek için temsilcilikler verileceğini, eğitim kurumları başta olmak üzere kamu kurumlarına ziyaretlerde bulunacaklarını, derneği ve yürütmek istedikleri faaliyetleri anlatarak, çocuklara ve velilere yönelik kazandırıcı faaliyet içeren uygun projelere başvuru yapacaklarını belirtti.

Önder Şahin Dernek yaptığı açıklamasında şunları söyledi, “Bilindiği gibi, özgül öğrenme güçlüğü toplumumuzda yeni fark edilen konulardan birisi olup, normal ya da normal üstü zekaya sahip ve herhangi bir duyusal kusur ya da hasar taşımayan bireylerin özellikle okul ortamında akademik başarılarının akranlarına kıyasla düşük olmaları durumunda akla gelebilecek olasılıklardan biridir. Çocuk okuma, yazma, dinleme, matematik gibi spesifik bir alanda zorluk yaşıyorsa, bu özgül öğrenme güçlüğünün bir göstergesi olabilir. Özgül öğrenme güçlüğü, genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklandığı varsayılan, nörobiyolojik temelli bir durumdur. Çoğunlukla ilkokul çağında tanı konmaktadır ve toplumda %5-10 sıklıkla görülmektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü toplumda yüksek oranda ve yaygın olarak görülmesine rağmen ülkemizde ve ilimizde bilinirliği çok azdır. Son yıllarda daha çok Özgülöğrenme Güçlüğü, alt dalı olan DİSLEKSİ (okuma güçlüğü) kavramıyla ön plana çıkmıştır. Derneğimiz toplumda  özgül öğrenme güçlüğü hakkında bilinç oluşturmak, özgül öğrenme güçlüğü olan  bireylere yaklaşım, sorunlarının çözümü hakkında üniversiteler, uzman kişiler veya kamu kurum/kuruluşları ya da özel/özerk kuruluşlar ile STK’lar veya yerli ya da uluslar arası firmalarla ortaklaşa ve bilimsel verilerle çalışmalar yapmak İlimizde halen eğitim sürecinde olan pek çok özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklar ile aile ve öğretmenlerini yasal hakları hakkında bilgilendirmek, ekonomik, sosyal ve akademik anlamda yalnızlık çeken bu bireylere destek olmayı amaçlamaktadır. Unutulmamalıdır ki tarihte adı geçen birçok ünlü isim(Albert Einstein,Thomas Edison, Mozart, Leonarde da Vinci) ve günümüzde TomCruıse ve Ebru Cündebeyoğlu gibi sanatçılar özgül öğrenme güçlüğü çeken kişilerdir. Bizlerde çocuklarımızın eğitim kalitesini ve verimliliğini artırarak topluma yararlı ve başarılı bireyler yetiştirebiliriz. Derneğimizin sitesi yapım aşamasında olup ulaşmak isteyenler facebook’ta Kastamonu Disleksi adresinden veya 0 506 506 31 31’nolu telefondan iletişim kurabilirler”.

Dernek Yönetimi ise şu şekilde belirlendi. Yönetim Kurlu Başkanı Önder Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ecz. Hüseyin Demir, Sayman Serpil Topluoğlu,Üyeler Nurcan Ugar, Veteriner Hekim Meltem Kabaşabanoğlu, Ferhat Tegin ve Havva Hülya Ömeroğlu.

 

CENGİZ MUHZİROĞLU