Siyeze ortak geliyor; Karabuğday

Son yılların yükselen değeri, gerek hayvancılık ve arıcılık; gerekse glüten intöleransı bulunan hastalıklarda besin kaynağı olarak tüketilen Karabuğday (Fagopyrumesculentummoench) artık ilimizde de üretilecek.

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan “Kastamonu Merkez KuzyakaKaraçomak Havzasında Karabuğday (Fagopyrumesculentummoench) Yetiştiriciliği ve Yayımı ” projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı.

Proje ile Karaçomak Havzası köylerinden başlamak üzere Karabuğday (Fagopyrumesculentummoench) yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Uluslararası Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Sarıkonak Kadın Kooperatifi ve Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği’nin paydaş olduğu proje bir yıl süreli olup, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülecek.

Karabuğday, dünyanın birçok ülkesinde üretilen, fakat önemi ve yaygınlığı gün geçtikçe artan, uluslararası ticarette yeri olan, Polyganeceae familyasına ait tek yıllık bir bitki olarak biliniyor.  Ülkemizde yaygın tarımı yapılmamakta olup başta Çin, Rusya, Kazakistan, Polonya, Kanada, Japonya, Fransa, ABD, Ukrayna gibi ülkelerde yetiştiriciliği yaygın bir şekilde yapılıyor.

İnsan beslenmesinde (unu, danesi ve gövde kısımları), hayvan beslenmesinde, bal bitkisi olarak arı beslenmesinde, yeşil gübre ve toprak düzenleyicisi olarak, diyet bitkisi ve tıbbi bitki olarak (özellikle rutin elde edilmesinde), boya sanayinde doğal boya yapımında kullanılıyor.

Unu ve danesinin içeriği bakımından çölyak hastaları rahatlıkla kullanabilmekte ve yeşil kısımları rutin eldesi bakımından bugün dünyanın en iyi bitkisi. Rutin vitamini tıpta kalp damar hastalıklarında kullanılmaktadır. Gübre isteği çok az olup, verimsiz topraklarda bile 3-3.5 ayda ürün verebilen bir bitki. Böylece ülkenin her tarafında ekonomik ve kolayca yetişebilecek, pazar değeri olan yeni bir ürün tarıma kazandırılacak.

Bu ürün tüm insanların özellikle de Otizm Spektrum Bozukluğu bulunan bireylerde, diyabet, çölyak, kalp ve damar hastalığı gibi hastalıkları bulunan kişilerin rahatlıkla ve sağlıklı bir şekilde kullanabileceği un ve tane sağlayacak. Yine tane ve değirmen artıkları hayvan beslemede kullanılabilecek. Arıcılığın gelişimine katkı sağlayacak iyi bir bal özü bitkisidir.

Karabuğday bitkisinin oldukça uzun bir çiçeklenme periyodu bulunmasından dolayı bal arıları için nektar toplama döneminde çok cazip bir bitkidir. Kastamonu’da arıcılık ve bal üretimi son yıllarda önem kazanmaya başladı. Ayrıca projenin uygulanacağı bölge olan Kuzyaka bölgesinde bulunan Karaçomak Barajı Havzası organik tarım bölgesi ilan edilmiş ve gerekli çalışmalar yapıldı.