YAZI HAYATIMIN 60. YILINDA YAZDIĞIM SÜRELİ YAYINLAR

2021 yılına girip 80’li yaşlara ilk adımı atınca, yazı hayatımında 60. yılına girdiğimi anladım. Nisan 1961 ayında İstanbul’da yayımlanan Şiir adlı dergide Yaşamda Karanlıklar başlıklı şiirim yayımlanmıştı. Bursa Eğitim Enstitüsü birinci sınıf öğrencisiydim. Edebiyat Bölümü öğrencilerinin çoğu şiir, hikâye, romancı olma hayalini yaşıyordu. Özellikle İstanbul’da yayımlanan sanat dergilerine edebî ürünlerimizi gönderiyor, kendimizi sınıyorduk. Şiirimizin yayımlanması, büyük güven kazanmama yol açtı ve yazmayı sürdürdüm. Şair olarak ünlenmedik ama iyi bir kültür araştırmacısı olduk.

Her dergi bir yazarlık okuludur. Kültür incelemeleri yayımlayanları ise bir akademidir. Dergilerdeki yazılara, özellikle hakemli dergilerdeki makalelere üniversitelerimizde bu yüzden puan verilir. Doçent, profesör olmada önemli rolleri bulunur.

1961-2021 (15 Ocak itibariyle) yılları arasında hangi dergilerde ve süreli yayınlarda (gazete, yıllık gibi) yayımlanmış şiir, hikâye, derleme, kitap tanıtımı, inceleme, köşe yazısı vb. türlerdeki yazılarımızı bibliyografyamızdan taradığımızda inanılması güç bir manzarayla karşılaştık. Bu kadarını beklemiyorduk doğrusu, ama yazmışız. Alfabetik sırayla ve bazı sınıflandırmalarla yazdığımız süreli yayınları şöyle sıralayabiliriz:

  1. Türkiye’de Yayımlananlar:
  2. Resmî Kuruluş, Üniversite, Banka Dergileri:Atatürk Yüksek Kurumu Bülteni, Bilge, Dil Dergisi,

Diyanet,Eğitim, Erdem, Eskişehir Anma Günleri Dergisi, Folklor/Edebiyat, Gençliğin Sesi, Halk Eğitimi Bülteni, İlköğretim, Karayolları Bülteni, Kültür ve Sanat, Meslekî Teknik Öğretim, Millî Eğitim, Millî Kültür, Sanat, Sanat Dünyamız, Sivil Savunma Dergisi, Sümerbank, Türk Dili, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dünyası İncelemeleri, Türk Etnografya Dergisi, TÜRKSOY, Türkiyemiz, Yeni Yayınlar, Zile

  1. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Dergileri: Ahîlik Yolu, Ankara, Ankara Sanat, Ankara Ticaret Odası

Dergisi, Atatürkçü Düşünce, Azerbaycan, Birlik, Çukurova Lobisi, Denetim, Divankav, Filarmoni, Folklor, Haber Bozok, Halk Âşıklarının Sesi, Halkevleri, Hayat Ağacı, Ihlamur, İçel Kültürü, İdarecinin Sesi, İLESAM, İmbik, Karagöz Bülteni,Karınca, Karınca Kardeş, KASYÖ-DER, Kastamonu’nun Sesi, Kemal Atatürk Yolu, Kuvâyı Millîye, Kümbet Altında/Bizim Kümbet, Maya, Millî Folklor, Motif Akademi, Kooperatifçilik, Parlamenter Bakış, Sanat Çevresi, Tarla, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Türk Edebiyatı, Türk Folklor Araştırmaları/TFA, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Türk Folklor ve Turizm Dergisi, TÜRSAB Dergisi, Türkmeneli, Yesevî, Yol

  1. Şirket ve Özel Şahıs Dergileri:Ajans Türk, Akpınar, Aktüel Size/Yeni Size, Anadolu Folkloru,

Ankara Edebiyat, Antik Dekor, Antoloji, Âşıkça, Atabey, Atlas Tarih, Bahçe, Bağbozumu, Beldemiz, Bilimsel Eksen, Bizim Külliye, Çağrı, Doğuş, Elif, Erciyes, Evren, Gülpınar, Güneyde Kültür, Güncel Sanat, Halay, Halk Kültürü, Hisar, Ilgaz, İnanç, Kemalist Ülkü, Kültür Çağlayanı, Kültür Evreni, Maki, Meydan, Musiki Mecmuası, Pirelli, Sanat Sokağı, Serhat Kültür, Sesimiz, Sivas Folkloru, Su, Sürmelim, Şiir, Şiir Defteri, Tay, Turunç, Türk Folkloru, Türk Halk Müziği ve Oyunları, Türküğ, III. Yeni, Yazı, Yeni Adam, Yunus Emre Yolunda

Ç.    Yurt Dışı Dergiler:Axtarışlar (Azerbaycan), BAL-TAM Türklük Bilgisi (Kosova), Bay (Kosova),

Bayatı(Azerbaycan), Çevren (Yugoslavya), Çığ (Yugoslavya), Dil ve Edebiyyat (Azerbaycan) Folklor ve Etnografya (Azerbaycan), Folklor TarsadalomMüveszet (Macaristan), Gagoğuz (Moldova), Kaynak (Bulgaristan), Nöbettepe (Bulgaristan), Turnalar (KKTC), Türkçem (Kosova), VECTOR (Azerbaycan)

  1. Gazeteler:Akşam, Ana Sözü (Moldova), Araç Haber, Birlik (Yugoslavya), Bizim Gazete, Dünya,

Gündem, Hürriyet (okuyucu köşesinde), İstamoni, Kastamonu, Merhaba, Millet, Newspot, Nasrullah, Ortadoğu, Ödemiş Efe, Yeni Konya

 

  1. Yıllıklar: Folklor Araştırmaları Kurumu Yıllığı, Elif Yıllığı, Türk FolkloruAraştırmaları Yıllığı-Belleten,

Türk Folkorundan Derlemeler, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Turizm Yıllığı, Varlık Yıllığı

Tabii hepsi bu kadar değil. Bir veya iki yazı yazdığım bazı dergileri unutmuş olabilirim. Van Alparslan İlköğretmen Okulunda öğretmenken (1962-1965) Van’da yayımlanan bir gazetede sık sık tarihî koularda yazılarım basılmıştı. Bazı dergilerin de kişi veya STK dergisi olup olmadığını karıştırmış olabilirim. Ancak, sonuç önemli. Yurt içi ve dışında yayımlanan 136 dergide hem de ülkemizin tanınmış dergilerinde şiir, yazı, makalelerimin bulunması az şey midir? Bazı dergilerdeki yazılarımın sayısı 50 civarında. Bir rekor denebilir. 60 yılı hiç de boş geçirmemişiz. Ayrıca gazete ve yıllıklar da cabası. Gazetelerden Kastamonu’da yaklaşık on yıldır köşe yazarlığı yapıyoruz. Bini aşkın yazımız yayımlandı. Yazdığım dergilerin çoğu Türkiye’nin prestijli, hakemli, yazı kurullu dergileri.

Böylesine gurur verici bir yazı hayatım olduğu için çok mutluyum…

 

NAİL TAN