Sürdürülebilir turizm için katılımcı planlama

Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı, Türkiye’deki çalışmaları için stratejik planlama sürecine Trabzon ve Samsun’da düzenlediği odak grup toplantılarıyla başladı.
Tüm Karadeniz ülkelerinde sürdürülebilir kırsal turizmin geliştirilmesi için bir ekoturizm ağı oluşturmayı amaçlayan Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı, Türkiye’deki gelecek beş yıllık dönemi kapsayacak stratejik plan belgesinin hazırlanması sürecinde Trabzon ve Samsun’da sürdürülebilir kırsal turizmin ilgili paydaşlarını dinledi.
Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı, Türkiye’deki çalışmaları için yol haritasını oluşturacak beş yıllık stratejik plan belgesinin hazırlıklarına başladı. Katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmesi hedeflenen planlama sürecinin ilk adımında, Karadeniz Bölgesi’ndeki ilgili taraflarla bir araya gelerek görüş ve önerileri alınıyor. Bu amaçla gerçekleştirilecek bir dizi bölgesel toplantının ilk ikisi Trabzon ve Samsun’da yapıldı.
Doğu Karadeniz Ekoturizmde Öncü
14 Mart tarihinde Trabzon’da Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile işbirliği içinde gerçekleştirilen ilk toplantı, Doğa Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde sürdürülebilir kırsal turizmle ilgili çalışan işletme sahiplerini, akademisyenleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Katılımcılar bölgenin Türkiye’deki ekoturizm faaliyetlerinde üstlendiği öncü rolü vurgularken, değişen turist profili ve devam eden altyapı çalışmalarının sürdürülebilir turizm için ortaya çıkardığı zorlukların da altını çizdiler.
Toplantıya DOKA adına katılan Oğuzhan Şatır, sürdürülebilir kırsal turizmin bölgeye ilişkin planlarda öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek bu alanda verilen desteklerle ilgili bilgi aktardı. KTÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ise bölgenin doğası üzerinde turizm ve altyapı faaliyetlerinin oluşturduğu riskleri anlatarak yöre halkının taleplerini gözeten korumacı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini dile getirdi.
Orta Karadeniz’de Potansiyel Büyük
15 Mart tarihinde Samsun’da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen ikinci toplantıda, Orta Karadeniz’deki illerinde sürdürülebilir kırsal turizm alanında çalışan taraflar bir araya geldiler. Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinin sürdürülebilir kırsal turizm için önemli bir potansiyele sahip olduğunun ifade edildiği toplantıda, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği öne çıkan tespitler arasında yer aldı.
OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, toplantı açılışında yaptığı konuşmada uluslararası iyi örneklerden yola çıkarak sürdürülebilir turizmin bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunmasına katkı sağlarken sosyal ve ekonomik kalkınmada da itici bir güç olabileceğinin altını çizdi. OKA PYB Başkan Vekili Dursun Demir ise bölgenin Doğu ve Batı Karadeniz Bölgeleri arasındaki geçiş alanında yer almasının çok zengin bir doğal, kültürel ve tarihi miras birikimini beraberinde getirdiğini ve bölgenin sürdürülebilir turizme ilgi duyan turist profili için pek çok çekim unsurunu barındırdığını vurguladı.
Sorun ve İhtiyaçlar Benzer
Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı’nın Türkiye Ofisi’ni yürüten Küre dağları Ekoturizm Derneği (KED) adına toplantılara katılan Dr. İsmail Menteş, her iki toplantıda öne çıkan ortak sorun ve ihtiyaçlara dikkat çekerek Program’ın bu ortak alanlar üzerinden ilerleyecek bir hareket planı geliştirmeyi amaçladığını belirtti.
Toplantıya Program’ın lider kuruluşu Sustainable Rural Development International (SRDI) adına katılan Nataliya Tkachenko ise toplantılarda aldıkları görüş ve önerilerin stratejik planlama sürecinde kendileri için son derece önemli bir girdi oluşturacağının altını çizdi.
Toplantılar Devam Edecek
Batı Karadeniz Bölgesi’ne doğru devam edilecek toplantı serisinde bundan sonraki duraklar Sinop ve Bartın illeri olacak. Toplantıları takiben Nisan ayı içinde geniş bir katılıma gerçekleştirilecek planlama çalıştayının ardından Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı Türkiye Stratejik Planı’nın Mayıs ayı içinde tamamlanması hedefleniyor.

 

*********************************************************************

Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı:
Sustainable Rural Development International (SRDI) tarafından geliştirilen Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı (Black Sea Sustainable Rural Tourism Program, BSST), tüm Karadeniz ülkelerini kapsayan Karadeniz Havzası’nda sürdürülebilir özelliklere sahip yerel turizm alanlarının tescillenmesi ve böylece uluslararası düzeyde tanınması için yöre halkının da katkısıyla tasarlanan bir ekoturizm ağı oluşturmayı amaçlıyor.
2012 yılında başlayan Program; Gürcistan, Ukrayna ve Türkiye’den başlayarak uzun vadede tüm Karadeniz ülkelerine doğru genişlemeyi hedefliyor.
Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (Global Sustainable Tourism Council) tarafından geliştirilen sürdürülebilir turizm ölçütlerini benimsiyor. Ölçütler, yerelde ekoturizm potansiyeli taşıyan alanların ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliği yakalamaları için gerekli asgari koşulları ortaya koyuyor. Belirli bir turizm alanının Programa dahil olabilmesi için bu ölçütleri yerine getirmesi gerekiyor.
Program, doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra sürdürülebilir turizm alanında sunduğu potansiyel ve mevcut girişimler nedeniyle Küre Dağları’nı Türkiye’deki çalışmalarının merkezi olarak belirledi. Küre Dağları Ekoturizm Derneği (KED) ile ortak yürütülen çalışmalar yoluyla, uzun vadede Program’ın Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer sürdürülebilir kırsal turizm alanlarını dahil ederek büyümesi planlanıyor.

Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Projesi;
Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı’nın Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ne doğru genişletilmesini,
Program için Türkiye ulusal ofisinin Küre Dağları Ekoturizm Derneği bünyesinde kurulmasını,
Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin ölçütlerinin Türkiye’ye uyarlanmasını,
Program için uzun vadeli bir stratejik plan geliştirilmesini,
Uyarlanmış ölçütlere dayalı olarak sürdürülebilir kırsal turizm konusunda yerel kapasitenin güçlendirilmesini
Küre Dağları Milli Parkı çevresinde ekoturizmin geliştirilmesini amaçlıyor.
15 Şubat 2015 itibariyle başlayan ve 15 ay süreli projenin eş-başvurucuları:
Küre Dağları Ekoturizm Derneği – www.ked.org.tr
Sustainable Rural Development International Limited (Birleşik Krallık)– www.ruralsusdev.org
Projeyi destekleyen iştirakçi kuruluşlar:
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Pınarbaşı Kaymakamlığı
Azdavay Kaymakamlığı
Pınarbaşı Belediye Başkanlığı
Azdavay Belediye Başkanlığı
Zelenye Khutora (Ukrayna)
Tsinandlis Edemi (Gürcistan)