Sürdürülebilir turizmciler Küre Dağlarında buluştu

Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı, kırsal turizmde iyi örnekleri Azdavay’da bir araya getirdi.
Tüm Karadeniz ülkelerinde sürdürülebilir kırsal turizmin geliştirilmesi içinbir ekoturizm ağı oluşturmayı amaçlayan Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı, Türkiye ve Ukrayna’daki başarılı kırsalturizm uygulamalarını buluşturduğu deneyim paylaşım çalıştayını Azdavay’da gerçekleştirdi.
Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı,pilot alan olarak belirlediği Küre Dağları bölgesinde kapasite geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Daha önce sürdürülebilir kırsal turizmde toplumsal cinsiyet eşitliği ve erişilebilirlik, nitelikli hizmet sunumu ve kamu tarafından sunulan mali destek imkanları hakkında düzenlenen eğitimlerinden ardından, Türkiye ve Ukrayna’dan başarılı uygulamaların sahipleri ile Küre Dağları ve çevresinde kırsal turizm alanında çalışan paydaşlar deneyim paylaşımı çalıştayında bir araya geldi.
4-5 Nisan tarihlerinde Azdavay ilçesinde gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılar, karşılıklı öğrenme yaklaşımı çerçevesinde bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşarak ortak sorun ve ihtiyaçlarına ilişkin çözüm önerilerini tartıştılar.

İlham verici örnekler
Ukrayna’nın HolaPristan bölgesinde yer alan Chayka isimli turizm aile işletmesinin sahipleri Hanna ve OleksandrDolynko ile Kholodniy Yar bölgesinde yine bir aile işletmesi olan Yansuy Den Malikanesi’nin sahibi TetianaYurchenko, kendi yörelerinde kırsal turizme ilişkin yaptıkları çalışmaları ve yöre halkıyla birlikte gerçekleştirdikleri sürdürülebilir turizm faaliyet ve uygulamalarınıçalıştay katılımcılarıyla paylaştılar.
Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği’nden (Ankara) Yıldız Aksu Tırıl ve Mustafa Bektaş, KayabaşıEkoturizm Derneği’nden (Ordu) Pervin Özcan, Sürmeli Köyü Derneği’nden (Bafra, Samsun) Kazım Tuncay ve Süleyman Özata ve KabakdağıEkoturizm Derneği’nden (Ordu) Güven Özel, kendi yörelerinde tarımsal üretim, sürdürülebilir turizm ve diğer alanlarda gerçekleştirdikleri çalışmalardan örnekler vererek kırsalda yöre halkının sosyal ve ekonomik kalkınmasına sağladıkları katkıları aktardılar.
Çalıştaya Küre Dağları Bölgesi’nden katılan Küre Dağ Evi işletmecisi Gülbahar ve Erhan Akbalık, Yanıkali Konağı ve Paşa Konağı işletme sorumlusu Müzeyyen Çolakoğlu, Sarı Meşe Oteli sahibi Halil Sarımeşe, Pınar Oba işletmesi sahibi Metin Keskin, Köylüm Mantı Evi sahibi Aydın Gündoğdu ve Valla Çay Bahçesi sahibi Erol Sansar, sürdürülebilir turizmde işletme düzeyinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdiler ve bu bölgede oluşturulmaya çalışılan yerel sürdürülebilir turizm örgütlenmelerinin durumuna ilişkin görüşlerini dile getirdiler.

Ortak sorunların çözümü yerel örgütlenmede
Çalıştayda, sürdürülebilir kırsal turizmde etkili sonuçlara ulaşmak için paydaşları bir araya getirecek yöresel örgütlenmelerin önemi sıklıkla vurgulandı. Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı’nın Türkiye Ofisi’ni yürüten Küre Dağları EkoturizmDerneği’den(KED) Dr. İsmail Menteş, yöresel örgütlenmelerin Program’ın odağında yer aldığını, Ukrayna ve Türkiye’den iyi örneklerin hem Küre Dağları’nda hem de Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yürütecekleri çalışmalar için referans teşkil edeceğini ifade etti.
Toplantıya Program’ın lider kuruluşu SustainableRural Development International (SRDI) adına katılan NataliyaTkachenko ise bu tür iyi örnekleri bir ağ içinde bir araya getirmenin ana amaçları olduğunu vurgulayarak çalıştayda duydukları iyi örneklerin özellikle Program’ın Türkiye’de yaygınlaştırılması için önemli fırsat sunduğunukaydetti.