Tanıtımda bölgesel eşgüdüm hedefi

• KUZKA’nın hazırladığı turizm raporunu sektör temsilcilerine tanıtan Emine Merve Topçuoğlu, amaçlananlardan birinin de turizm tanıtım çalışmalarına bölge illeri düzeyinde eşgüdüm sağlamak olduğunu belirtti.

• Topçuoğlu; Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi’nin sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi ve fiziki varlıkları ile dünyada gittikçe daha fazla ilgi gören birçok turizm türüne uygun yapısıyla “Türkiye 2023 Turizm Hedefleri”nde önemli rol oynayabileceğini belirtirken, “Ancak bu potansiyeli hareket geçirmek için tanıtım odaklı dört farklı sorun alanında müdahaleler gerekmektedir” dedi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından hazırlanan Bütünleşik Turizm Projesi, dün ilimizde turizm sektöründe hizmet veren kuruluş temsilcilerine anlatıldı. Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda gerçekleşen proje sunumunu KUZKA Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı Emine Merve Topçuoğlu gerçekleştirdi.
KUZKA olarak sürdürdükleri projede bundan sonra Kastamonu’daki turizmcilerle de birlikte çalışmak istediklerini aktaran Emine Merve Topçuoğlu, “Turizm Kastamonu için çok önemli. Ancak turizmden Kastamonulular olarak tam faydalanamıyoruz. Bu projenin genel amacı KUZKA’nın bağlı bulunduğu Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin hem ulusal hem de uluslararası arenada tanıtımını sağlamaktır. Özel amacı ise turizm tanıtım çalışmalarına iller düzeyinde eşgüdüm sağlamaktır” dedi.
Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi’nin sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi ve fiziki varlıkları ile dünyada gittikçe daha fazla ilgi gören birçok turizm türüne uygun yapısıyla “Türkiye 2023 Turizm Hedefleri”nde önemli rol oynayabileceğini söyleyen Topçuoğlu, “Ancak bu potansiyeli hareket geçirmek için tanıtım odaklı dört farklı sorun alanında müdahaleler gerekmektedir” dedi.
Tanıtım çalışmalarının ortak bir strateji ve hedefe yönelik olması gerektiğini de söyleyen Emine Merve Topçuoğlu, “Bölgede turizm alanında strateji ve hedef belirten belgeler olmakla birlikte tanıtım faaliyetleri genel olarak kurumlar tarafından bütünsellikten ve profesyonellikten uzak iyi niyetli çabalar olarak gerçekleştirilmektedir. İkinci sorun ise işbirliklerinin operasyonel düzeyde ve tekil kalmasıdır. Tanıtım faaliyetlerinin birçoğunda gerekli ortaklıklar faaliyetten çok kısa bir süre öncesinde kurulmakta ve faaliyetin hemen sonrasında bitmektedir. Dolayısıyla faaliyetin kalitesini ve etkisini etkileyecek kararlar zamanında alınamamakta ve faaliyet sonrası geri bildirim ve çıkarılan dersler bir sonraki dönem için girdi olamamaktadır. Üçüncü sorun kısıtlı kaynakların etkinsiz kullanımıdır. Bölgede il düzeyinde tanıtım faaliyetleri için yıllık ortalama 2 milyon TL civarında bir harcama yapılmaktadır. Ancak bu faaliyetler birbirinden kopuk olması, zaman zaman üst üste geçmesi ve doğru zamanda doğru yerde yapılmaması dolayısıyla beklenen etkiyi yaratamamaktadır. Son ama kritik sorunlardan bir tanesi ise gerçek tanıtım ürününün gözden kaçırılmasıdır. Tanıtım faaliyetlerini gerçekleştiren aktörler kentlerini tanıtmak istemelerine rağmen çoğunlukla aktörlerin kurumsal kimlikleri, tanıtılması amaçlanan kentin önüne geçmektedir. Bu proje, tüm bu sorunlar göz önüne alınarak 16 farklı modül içeren bütünleşik bir yaklaşımla geliştirilmiştir. Her bir modül süreklilik, bütünsellik, verimlilik ve özgünlük ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu yaklaşımda süreklilik ilkesi bir tanıtım faaliyetinin istenen sonuçlar alınıncaya kadar düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve her yeni faaliyette (varsa) gerekli revizyonların yapılarak süreçlerin iyileştirilmesini kapsamaktadır” diye konuştu.

CENGİZ MUHZİROĞLU