Tarımsal denetim

Kastamonu Bitkisel ve Hayvansal Üretimi İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeliyle birlikte, bitkisel ve hayvansal üretim işletmelerinin takibine devam ediliyor.

Her hafta farklı köylerde farklı üretimlerin kontrolleri yapılırken, bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçiler yerinde kontrol ediliyor.

Pandemi sonrası normalleşme döneminde yapılan kontrollerde, hava şartlarının üretim üzerine etkisi, hasat öncesi ürünlerin durumu tek tek inceleniyor.

Çiftçilerin üretim aşamasında yaşadıkları sıkıntılar, hasattan beklentileri, ürün fiyatları hakkında düşünceleri de alınıyor. Aynı zamanda çiftçilere yaptıkları üretimlerle ilgili bilgiler veriliyor. Hasata yakın ürünlerden buğday, arpa, yulaf, fiğ gibi ürünler tarlada kontrol ediliyor ve fenolojik gözlemleri yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üretimden hasata ve hasat sonrasına kadar kontrollerin devam edeceği, çiftçilerle birebir görüşmeler yapılarak, sorunlar ve beklentilerin bakanlığa iletileceği de belirtildi