UNESCO 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

28 Ekim 2020 Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Balıkesir Valiliği, Balıkesir BŞ Belediye Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğiyle çevrim içi düzenlenen “Geleneksel Sohbet Toplantıları’nın Güncel Durumu İstişare Toplantısı”na katıldık. Toplantı, Geleneksel Sohbet Toplantıları’nın (erfene, yâren, barana, gezek, sıra gecesi gibi) 2010 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’ne kaydı dolayısıyla düzenlenmişti. UNESCO Genel Merkezi kabul edilen kültür değerlerinin on yılda bir genel durum değerlendirilmesi hakkında ayrıntılı bir rapor istiyor.

Toplantının ev sahipliğini, barana geleneğinin canlı olarak yaşatıldığı Dursunbey ve Sındırgı dolayısıyla Balıkesir Valiliği ve BB Başkanlığı üstlenmişti. 28 Ekim 2020 günü saat 10.30’da başlayan oturumda sırasıyla şu şahıslar açış konuşması yaptılar:

  Prof.Dr. M. Öcal Oğuz: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı

Serkan Emir Erkmen: KTB Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Prof.Dr. Mehmet Narlı: Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. İlter Kuş: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü

Yücel Yılmaz: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Hasan Şıldak: Balıkesir Valisi

Açılış konuşmalarından sonra sunumlarla raporu oluşturacak konularda görüş bildirme ve tartışmalara geçildi. Toplantı, 17.00’de sona erdi. Bizim dışımızda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi, sohbet toplantıları konusunda doktora tezi hazırlayan Doç.Dr. Sagıp Atlı da (Taşköprülüdür) toplantıya katılıp görüşlerini açıkladı.

Bu yazıyı Kastamonu’ya yararlı olabilecek bilgiler vermek amacıyla kaleme aldık. Balıkesir Valisi ve BB Başkanı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanının konuşmalarından çok etkilendik. Şöyle ki:

Balıkesir, 2019 yılında UNESCO Öğrenen ŞehirlerAğı’na girmiş. Kastamonu gibi gastronomi dalında da Yaratıcı Şehirler Ağı’na girmek için başvurusunu yapmış. Şehrin BB Başkanı, UNESCO’nun 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için Kent Konseyince çalışmalar yapıldığını söyledi.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof.Dr. M. Öcal Oğuz, açış konuşmasında kuruluşun illerin kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunurken üç konunun önemini vurguladı.1. UNESCO’nun küresel ağlarında yer alma. 2. UNESCO 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini şehirlerde reklam panolarına asıp uygulama adımlarının atılması. 3. Üniversitelerde UNESCO Kürsülerinin kurulması. Prof.Dr. Öcal Oğuz’un açış konuşmasında ısrarla vurguladığı, dünya üzerinde savaşları ortadan kaldıracağına inanılan 2030 Hedeflerini sıralayalım:

 1. Yoksulluğa Son
 2. Açlığa Son
 3. Sağlıklı Bireyler
 4. Nitelikli Eğitim
 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 6. Temiz Su ve Sıhhî Koşullar
 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji
 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
 10. Eşitsizliklerin Azaltılması
 11. Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları
 12. Sorumlu Tüketim ve Üretim
 13. İklim Eylemi
 14. Sudaki Yaşam
 15. Karasal Yaşam
 16. Barış ve Adalet
 17. Hedefler İçin Ortaklıklar

Bu tabloya itiraz edecek kimsenin bulunacağını sanmıyorum.

Toplantı dolayısıyla Tosya Yârenlerini de hatırladık. Yâren Dernekleri Federasyonu kurulmuş. Federasyon Başkanı bütün dernekleri çatısına davet etti. Umarım Tosya’dan da olumlu cevap alır…

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Tablosu

NAİL TAN