Yapılandırmada Çiftçi Borçları da Yerini Aldı

RAŞİT ULUBEY

Devlet alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun Cumhurbaşkanınca onaylandı ve Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Bu kanunda yer alan düzenlemeler arasında, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya ortaklarına Tarım ve Orman Bakanlığınca kullandırılan krediler ile orman köylerinde oturan köylülere veya bunların kurdukları çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullandırılan krediler konusunda da bir düzenleme yer almaktadır.

Bu düzenlemede;

  1. a) Tarımsal amaçlı kooperatiflere veya ortaklarına 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan ve 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle ödenmesi gereken krediler,

b)Tarımsal amaçlı kooperatiflere veya ortaklarına kullandırılan kredilerden önceki yapılandırma kanunlarıyla yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen  kredi alacaklarının ödenmemiş olan asıl alacak kısmı,

yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırmadan faydalanmak için, borçlu Kooperatif yöneticileri veya ortaklarının 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılandırma için Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu alacakların her birinin ödenmeleri gereken tarihler ile 17 Kasım 2020 tarihine kadar %3 faiz uygulanmaktadır. Alacak tutarları ile uygulanan faizin toplamından ödenmesi gereken toplam alacak miktarı bulunmaktadır.

Bu şekilde yapılandırılan alacak 5 eşit taksit halinde ödenmektedir. İlk taksitin ödemesi 2021 Kasım ayında yapılacaktır. Sonraki taksitler, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yılları Kasım ayında ödenmektedir.

Ödemenin yukarıda belirtilen sürelerde yapılması halinde bu alacaklara başkaca bir faiz, gecikme zammı, gecikme cezası uygulanmamaktadır. Belirtilen yıl ve aylarda ödenmesi gereken taksit tutarının tamamının ödenmemesi halinde ise yapılandırma bozulmaktadır.

Yapılandırma başvurusuna istinaden alacaklar için açılan davalar ve başlatılmış olan icra takipleri sonlandırılmaktadır.

Orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerin kurdukları çok amaçlı kalkınma kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği halde 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle ödenmemiş olan kredi alacakları da yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırmadan yararlanmak için, borçlu kooperatif yöneticilerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar Orman Bölge Müdürlüklerine yazılı başvurmaları icap eder.

Bu alacaklara da ödenmesi gereken tarih ile 17 Kasım 2020 tarihi arasında %3 faiz uygulanmaktadır. Alacak tutarları ile uygulanan faizin toplamından ödenmesi gereken toplam alacak miktarı bulunmaktadır.

Bu alacakların taksit sayısı, taksitlerin ödenme tarihlerine ilişkin hususlar tarımsal amaçlı kooperatif ve ortakları borçlarının yukarıda açıkladığımız yapılandırılmasında olduğu gibidir.

 

 

 

Raşit ULUBEY

İş, Sosyal Güvenlik,
İşkur Uzmanı ve Danışmanı