Üniversite öğrencilerine İŞKUR’dan nakdi destek

İŞKUR, Akademik Çalışma Programı kapsamında; çalışmaları desteğe uygun görülen lisans öğrencilerine 2 bin 500, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin, doktora öğrencilerine 7 bin 500 lira destek verecek. 

Bu konuda kurumdan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Ülkemizde işgücü piyasasına dair konularda mevcut politikaların etkinliğinin arttırılmasını ve yeni politikaların geliştirilmesini, çalışma hayatıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel kaynak oluşturulmasını, işsizliği azaltmada ve istihdamı artırmada etkisi olacak nicel ve nitel araştırmaların desteklenmesini sağlamak amacıyla lisans ve üstü öğrenim gören öğrencilerin yapacakları akademik çalışmaları desteklemek üzere İŞKUR Akademik Çalışma Programı hayata geçirilmiştir.

Programın hedef kitlesi, yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileridir.

Program başvurusu, 15 Mart – 14 Nisan 2021 tarihleri arasında sadece çevrimiçi başvuru sistemi olan https://akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuruların değerlendirmeye alınması için https://akademi.iskur.gov.tr adresinde yer alan aydınlatma metninin onaylanması, başvuru formunda zorunlu tutulan alanların eksiksiz şekilde doldurulması ve istenen tüm belgelerin son başvuru saatine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvurular sadece on-line olarak https://akademi.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak olup, başka bir yolla yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Akademik Çalışma Programına başvuruda bulunan öğrencilerin hazırlayacağı çalışmalar, oluşturulacak Akademik Değerlendirme Kurulu ve Destek Karar Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Adayların başvuruları Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek ve çalışması yeterli görülen adaylar https://akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

Akademik Çalışma Programı kapsamında; çalışmaları desteğe uygun görülen lisans öğrencilerine 2.500,00 TL.  yüksek lisans öğrencilerine 5.000,00 TL. doktora öğrencilerine 7.500,00 TL. destek verilecektir. Başarılı adaylara verilecek destekler karşılıksız olacak ve destek alan kişilere zorunlu hizmet, geri ödeme gibi herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.

Program hakkında daha detaylı bilgi; akademi.iskur.gov.tr adresinden, Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, 444 75 87 nolu telefondan veya Alo 170 hattından alınabilir.”