YAZI HAYATIMIN 60. YILINDA ARMAĞAN KİTAPLARDAKİ YAZI, MAKALELERİM

Bir yazar için, önemli yayın türlerinden biri “Armağan” adını taşıyan yayımlardır. Çünkü, armağanlar bir uzmanlık gerektirir. Herkesten yazı, makale istenmez. Yakın yıllarda YÖK sisteminden puan alabilmek için armağanlar için gönderilen makaleler de iki hakeme incelettirilmekte, olumlu rapor verilenler kitapta yayımlanmaktadır.

Armağan kitaplar genellikle önemli bir olayın 100, 200, 500 gibi yuvarlak yıl dönümlerinde, UNESCO’nun yıl ilan ettiği kişiler dolayısıyla veya önemli bilim insanı ve sanatçıların emeklilikleri, 70, 75, 80, 90. yaşları sebebiyle baskıya hazırlanmaktadır. Nadiren ölen şahsiyetler için de benzeri hatıra kitapların yayımlandığı görülmektedir.

Armağanlarda mutlaka yer alması gereken yazı ve makaleler şunlardır. Adına armağan düzenlenen şahsiyetin hayatı, eserleri, albümünden seçmeler; öğrenci ve dostlarının saygı yazıları, anılar ve armağan makaledir. Armağan makalelerin, adına armağan düzenlenen şahsiyetin uzmanlık alanıyla ilgili olması şarttır. Bir şahıs için birden fazla armağan düzenlenebilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığında uzun yıllar folklor/halk kültürü hizmetlerini yürüttüğüm ve Türkçe-edebiyat öğretmenliğim dolayısıyla edebiyatın çeşitli türlerinde eserler yazdığım için, ayrıca 60 yıllık yazı hayatımdan ötürü benden çok sayıda armağan kitaba yazı istenmiştir. 70. yaşım dolayısıyla da halk bilimci dostlarım bana bir armağan kitap hazırlayıp yayımlamışlardır:

Nail Tan’a Armağan; haz. Prof.Dr. Tuncer Gülensoy, Hayrettin İvgin, Ankara 2011, 560 s. Kültür Ajans Yayınları:103.

Saygı yazısı veya armağan makalelerimin yayımlandığı armağanlar yayım sırasına göre şunlardır:

 • Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı; Kayseri 1995, s.44-51.

“Folklorumuzda Ölçülü Sözlere Yeni Eklemeler”

 • Mehmet Önder’e Armağan; haz. Mehmet Yardımcı, Ankara 1996, s. 263-266.

“Türk Halk Müziğinin Yayılış Alanı ve Özellikleri”

 • Hadiye Tuncer’e Armağan; Ankara 1999, s.207-215.

“Eşrefoğlu Rumî’nin İki Şiirindeki Öğütlerin Türk Gelenekleri Arasındaki Yeri”

 • Dr. Fikret Türkmen Armağanı; İzmir 2005, s.655-660.

“Âşık Şeref Taşlıova: Hayatı, Şairliği, Hikâyeciliği”

 • İzzet Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı; İstanbul 2005, s.450-460.

“Kastamonulu Bir Kültür Eri: Akmet Gökoğlu”

 • Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan; Konya 2006, s.188-189.

“Yaşarken Efsaneleşen Bir Bilim Adamı: Prof.Dr. Saim Sakaoğlu”

 • Dr. Taciser Onuk’a Armağan; bs. haz. H.F. Akpınarlı, H.S. Ortaç, N. Tan, H. İvgin, Ankara 2007, s.109-111.

“Örnek Kadın Profesör Kimliği Aynasında Prof.Dr. Taciser Onuk”

 • Ayvaz Gökdemir’e Armağan/2; İstanbul 2009, s.507-560, Ötüken Yayınevi.

“Millî Kimliğimiz ve Mutfak Kültürümüz”

 • MüjganCunbur Armağanı; Ankara 2010, s.29-30, TKAE Yayını.

“Dr. Fatma Müjgân Cunbur Ablamızın Yüce Kişiliği Önünde”

 • Müjgân Üçer’e Armağan; haz. T. Şener, M. Ali Erdoğan, İstanbul 2011, s. 422-428. Kitabevi Yayını.

“El Çek Tabip El Çek. Bu Türkünün Gerçek Şairi Kimdir?”

 • Mehmet Yardımcı’ya Armağan; haz. I. S. Aydın, İzmir 2012, s.361-370.

“Âşık İslâm Erdener’in Şiir Defterindeki Azerbaycanlı Şair ve Âşıklar”

 • Dr. Tuncer Gülensoy’a Armağan; Ankara 2012, s. 311-313. TKAE Yayını.

“Yazılması Zor Bir Kitap: Türkiye Türkologları ve Türk Diline Emek Verenler/1:1850-1950”

 • Anılarda Dr. Tahir Kutsi Makal; haz. Ünal Şöhret Dirlik, Denizli 2012, s. 107.

“İşte Baba Tahir Budur”

 • Dr. Erman Artun/Çukurova Ödülü 2013; Ankara 2013, s.154-158.

“Prof.Dr. Erman Artun’un Türk Halk Edebiyatına Yeni Hizmetleri”

 • Harid Fedai Armağanı; haz. O. Kemal Tavukçu, Rize 2013, s. 311-316. RTE Ü Yayını.

“Beni Öldürürsün Redifli Şiirin Gerçek Sahibi Kimdir?”

 • Dr. Saim Sakaoğlu Armağanı; haz. Metin Ergun, Ankara 2013, s. 39-40.

“Ömür Saatimde Bazı Sakaoğlu Dakikaları”

 • Yaşar Kalafat Armağanı; haz. İ. Kalenderoğlu, Ankara 2014, s.17-19. TKAE Yayını.

“Türk Dünyası İnanç Atlasını Çizen Halk Bilimci: Dr. Yaşar Kalafat”

 • Dr. Erman Artun Armağanı; haz. M. Apaydın, R.O. Şenesen, Z. Çağımlar, A. Karakaş, E. Özkaya, Ankara 2015, s.563-566.

“Ağzı Yara Olmak Diye Bir Deyimimiz Var”

 • Kaygusuz’un Bilge Torunu Prof.Dr. Abdurrahman Güzel’e Armağan; Ankara 2016, s.321-331. TKAE Yayını.

“Yeni Yayınlar Işığında Erzurumlu Emrah Odaklı Bir Şiiri Yeniden Sorgulama”

 • Türk Dili Yılı Armağanı Kitabı; bs. haz. H. Zülfikar, Ankara 2018, s.143-154. TDK Yayını.

“Türkçenin Sorunlu Bir Alanı: Atasözleri ve Deyimler”

 • Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı; Konya 2019, s.69-72. Kömen Yayınları.

“Hikâye-i Şahsiyet-i Ali Berat Hakkında Beyan-ı Hissiyatımdır”

 • Doğan Kaya Armağanı; Sivas 2021, C II, s. 1303-1328.

Yeni Atasözü ve Deyimler Hakkında Bazı Tespitler

Armağanların yanı sıra önemli bilim insanı ve sanatçılar için veya belirli konularda dergiler özel sayı yayımlamaktadır. Elliye yakın özel sayıda yazı, makalemin yer aldığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Saygı yazısı veya makale gönderdiğim yayımlanmayı bekleyen (2020 yılı öncesi) armağan kitaplar şunlardır: İbrahim Aslanoğlu Armağanı, Aydın Oy Armağanı, Prof.Dr. Nimetullah Hafız Armağanı.

2020 yılında yazı, makale istenen bugünlerde gecikmeli olarak yayımlanmasını beklediğimiz (koronavirüs sebebiyle) armağan kitapları şöyle açıklayabilirim: Prof.Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu Armağanı, Mehmet Özbek Armağanı, Prof.Dr. Hamza Zülfikar Armağanı, Prof.Dr. Feriha Akpınarlı Armağanı, Nurettin Albayrak Armağanı, Edith Tasnadi Armağanı.

Armağanı yayımlanan şahsiyetlerden ölenleri saygıyla anıyor, yaşayanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz…

 

 

NAİL TAN