Arslan: “İsabetli karar”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Arslan, OSB’nin dün yapılan genel kurulu sonrası yaptığı değerlendirmede, sanayicilerin isabetli bir karar verdiklerini söyledi.

Kastamonu Valiliği’nin ve Kastamonu Ticaret Odası’nın Organize Sanayi Bölgesi teşkilat yapısındaki varlığının devam etmesi yönünde alınan genel kurul kararının iyi olacağını düşündüğünü belirten Selçuk Arslan, yapılacak çok iş varken bürokrasinin bunun dışında tutulmasının Kastamonu’ya fayda sağlamayacağını söyledi.

OSB’nin genişletilmesi için aktarılan 44 milyon TL’lik ödeneği yeni seçilen müteşebbis heyeti ve yönetimle beraber ek OSB’nin kamulaştırma ve alt yapı çalışmaları için kullanmaya başlayacaklarını belirten Selçuk Arslan, şunları söyledi:

“OSB’lerde üç yönetim sistemi var. İlk sistemde yönetim tamamen bürokrasi tarafından idare edilir. İkinci sistemde bürokrasi ve sanayici birlikte yönetimde söz sahibi olur. Üçüncü sistemde ise tüm yönetim sanayici tarafından yürütülür. Geride bıraktığımız dönemde OSB yönetimi hem bürokrasi, hemde sanayicilerin birlikte görev aldıkları sistem çerçevesinde yoluna devam etti. Genel kurul öncesi sanayicilerimiz yönetim şeklinin bu sistemde devam etmesini istedi. Bazı sanayici arkadaşlarımız ise yönetimin tamamen sanayicide olması yönünde görüş belirtti. Genel kurulumuzda her iki görüşte demokratik bir şekilde oylandı. Oylama sonucunda 15 isimden oluşacak olan müteşebbis heyetinin 8’inin sanayicilerden 7’sinin ise bürokrasi ve sisivl toplumdan olması oy çokluğuyla kabul gördü. Müteşebbis heyetini oluşturacak 7 isimden 4’ü Kastamonu İl Özel İdaresi’nden, 3’ü ise Kastamonu Ticaret Odası’ndan olacak. 5 isimden oluşacak yeni yönetim kurulunda Kastamonu İl Özel İdaresi ve Ticaret Odası 1’er isimle temsil edilecek. Diğer 3 yönetim kurulu üyesini ise müteşebbis hayetine seçilen 8 sanayici kendi arasından seçecek. Müteşebbis heyetinin ve yönetim kurulunun yarısından fazlası sanayicimizden oluşacak, söz hakkı sanayicimizde olacaktır. Bu noktda yönetimde bir adaletsizlikten söz edilmesi mümkün değildir. Yönetimin başında valimizin olması, sanayicinin içinde bulunduğu sorunların bir an evvel bürokratik yollar kullanılarak çözülmesi açısından önemlidir ve büyük avantaj sağlayacaktır. Kastamonu Valiliği’nin ve Kastamonu Ticaret Odası’nın OSB teşkilat yapısındaki varlığının devam etmesi yönünde alınan kararın hayırlı ve iyi olacağını düşünüyorum. Bu karar isabetli olmuştur. Çünkü Kastamonu OSB’de yapılacak daha çok iş var. OSB’nin genişletilmesi söz konusu. Bu konuda bilindiği gibi kamulaştırma hariç tüm işlemler tamamlanmıştı. Valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımızın hükümet ve bakanlık nezdindeki girişimleri sonucu kamulaştırma için 44 milyon TL’lik bir ödenek bu seneki programa konuldu. Bu ödeneği, yeni seçilen müteşebbis heyeti ve yönetimle beraber ek OSB’nin kamulaştırma ve alt yapı çalışmaları için kullanacağız. OSB için atılması gereken böylesi önemli adımlar varken bürokrasinin bu işin dışında tutulmasına izin verilmemesini önemli görüyorum. Mevcut OSB’de ufak sorunlar elbette vardır. Bu sorunlar kendi içinde çözülemeyecek sorunlar değildir. OSB’ye bugüne kadar yatırım yapan tüm müteşebbislere teşekkür ediyorum. Bir seçim yapılmış ve sonuçlanmıştır. Kırgınlık, dargınlık olmaz. Birlik, beraberlik, komşuluk hukuku önemlidir. Yeni yönetim OSB’deki tüm müteşebbislerimizin düşüncelerini değerlendirecek ve bir yol haritası çizecektir. Kardeşlik kazansın, ikilik olmasın. Kastamonu bundan çok kaybetmiştir.”