Manda yuva yapmamış söğüt dalına!

mafacan

Resmi gazetenin Cumartesi günkü sayısında Bakanlar Kurulu’nun “Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı” ile gerçek ve tüzel kişilere manda, küçükbaş, kaz ve hindi, arı, ipekböceği alanlarında verilecek hibe destekleri açıklandı… Bazılarında yüzde yüz destek verilecek bu sektörlerde ilimizin hali pür melali ne acep?

Hibe destekleriyle kurulacak veya geliştirilecek işletmeler sayesinde sözkonusu sektörlerde üretim ve kalitenin artırılması, ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor… 2 bin küsur köyümüz ile tam da ilimize göre bir destek projesi değil mi?

Ülkemize malolmuş türkümüz bile var manda üzerine… 150 başlık damızlık manda düve üretimi işletmesi kurulmasına veya mevcut işletmenin kapasitesinin150 baş artırılmasına yönelik inşaat, makine, rehabilitasyon, hayvan alımına yüzde 50 hibe verilecek.

Koç ve teke… Damızlık Koyun ve KeçimYetiştiricileri birlikleri 500 başlık damızlık koç-teke üretim işletmesi kurarlar veya mevcut işletmenin kapasitesini 500 baş artırırlarsa inşaat, makine, rehabilitasyon ve hayvan alımına yüzde 50 hibe verilecek.

“Banduma” misal… Bin adet damızlık kaz ile bin adet ticari hindi ve 500 adet ticari kaz üretecekler inşaat ve alet ekipman için yüzde 75 hibe alacaklar.

Bal memleketiyiz… Gerçek veya tüzel kişilerin 30 kovan ile yapacakları yatırımda alacakları kovan ve alet ekipmana yüzde 60 hibe verilecek.

İpekböceği… Yüzde yüz hibe.

Bu yıl başlayacak destek… 2019’da bitecek.

Peki bu destekten hangi iller faydalanacak?… Resmi Gazete’de bu konuda bir bilgiye rastlamadım ancak ulusal basındaki haberlerde ifade edildiğine göre Antalya, Afyon, Uşak, Eskişehir, Konya, Karaman, Mersin, Kırıkkale, Bursa, Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ, Ordu, Sivas, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Samsun, Kayseri, Muşl Bitlis, Ardahan faydalanacak.

Bazı iller bir kaç alanda destek kapsamında… Arı ve ipekböceği hibelerinden faydalanacak iller Bakanlık tarafından daha sonra açıklanacak.

Tabloya bakınca ilimiz manda, küçükbaş, kaz ve hindi yatırımları için ya müsait değil ya da bu alanlarda istenen şartlarda yatırımcımız yok… Arı yatırımlarındaki karnemiz ileriki gunlerde ortaya çıkacak.

500 başlık gebe düve yatırımı destekleniyor ilimizde… Ona da sadece bir işletme basvurdu, hak kazandı ancak seneye yararlanacak.

Hibe desteği şartlarına uyan büyük işletmemiz yok, küçük aile işletmelerine destek yok… Ne olacak Kastamonu köylüsünün hali?

Siyasiler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri bu kör döngü hakkında ne düşünürler acep?.. Köyden göç kader mi?

mustafa-afacan-bant