Maşalacı: MHP çareyi millette görmüştür”

MHP İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, İl Başkanlık Divanı’nın Merkez İlçe Başkanı, İl Ocak Başkanı ve geçmişte partileri adına emekleri bulunan başkanların katılımıyla toplandığını bildirdi.

Toplantıda 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu, ilçe kongreleri ve 25 Mart’ta genel merkezin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı hakkında bilgilendirme ve istişarede bulunulduğunu belirten Maşalacı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“15 Temmuz 2016’da bir darbe teşebbüsüyle sarsılan ülkemizin iç ve dış güvenlik sorunları giderek ağırlaşmakta; ekonomik, sosyal ve siyasî problemler çözüm beklemektedir. Devlet güçlü olmadığı, seri kararlar alamadığı, yönetimde fiilî-hukukî karmaşa sürdüğü müddetçe Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 ruhuyla devamı mümkün görülmemektedir.
Bu şartlar altında, devleti kudretli kılmak için öncelikle toplumsal sözleşmeyi yenilemek, herkesin hukukî sınırlarını net bir şekilde tarif etmek ve buna riayet edilmesini sağlamak acil bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunların giderilebilmesi, vatan ve millet hassasiyetiyle ve siyasî çıkar ve beklentilere tevessül etmeden hareket edilmesini zorunlu kılmıştır.
Millî siyaset aklının tek temsilcisi olan MHP, vatanın hür ve bağımsız olarak ilelebet yaşatılması amacıyla, tarihî bir adım atmış, siyasî ahlak ve sorumlu muhalefet anlayışımızın bir neticesi olan bir uzlaşıyla, hükümetin nasıl yapılandırılacağı kararının aziz milletimiz tarafından verebilmesine giden yolun önünü açmıştır.
Amacımız devleti milletle buluştururken arıza sinyalleri veren sistemi bir üst fazda yeniden kurmak, yeniden inşa etmek; Atatürk ilkelerini, Cumhuriyetin temel niteliklerini ve rejimi riske sokan tehditleri bertaraf etmektir.
MHP çareyi vesayet odaklarında ya da yabancı güçlerin emellerinde değil, millette görmüştür. Kayıtsız şartsız tek egemen olan Türk milleti, kendi kader ve geleceği hakkında nihaî kararı bizzat kendisi verecektir. Şüphesiz aziz milletimiz ne yönde karar alırsa hepimizin kabulüdür.
MHP, anayasa değişikliği referandumunda, devlet ve millet varlığının güvenceye alınıp güvenli bir şekilde istiklâl içinde istikbâle taşınması için ‘evet’ diyecektir. MHP, Devlet için ‘evet’ Millet için ‘evet’ Cumhuriyet için ‘evet’ Türklüğün bekası için ‘evet’ diyecektir.
Biz, ‘Ne Mutlu Türküm!’ diyenlerin son kalesiyiz.16 Nisan’da yeminlerine bağlı kalarak ‘evet’ diyecek olan Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz. Söz ve yetki aziz Türk Milletinindir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın.”