Muhterem bir Bilge’nin ardından

Kastamonu’nun çok sevdiği değerli insan Doktor Şükrü Esen’i Karacaahmet’te toprağa verdik. Şehrimiz halkına pek çok hizmetleri olan bu değerli insanı rahmet ve şükranla anıyoruz.
1950’li yıllarda kulak burun boğaz mütehassısı, milletvekili ve devlet hastanesi klinik şefi olarak Kastamonu’ya pek çok değerler kazandırmıştır. Pratik zekası, esprili hitabı ve çözüm üreten tavsiyeleri ile birçok hemşehrinizin gönlünde taht kurmayı başarmıştır.
O dönemde birçok noksanları bulunan devlet hastanesinin teşkilatlı bir sağlık kuruluşu haline gelmesine vesile olmuş, bakanlıktan bir çok malzeme temin ederek 1951’de kulak burun boğaz servisinin işlevini yerine getirmesini sağlamıştır. Bu hizmetleri yaparken daima halk ile iç içe olmuş, gerektiğince yüzlerce muhtaç hastayı karşılıksız muayene ederek hayır dualarını almıştır.

İstanbul’da tıp tahsili esnasında, hukuk fakültesine devam eden ikiz kardeşi Sabri Esen ve yüksek mühendis mektebinde okuyan akrabası Atıf Boyacıoğlu ile irtibatını hiçbir zaman kaybetmemiş ve her üçü de başarılı birer talebe olarak mezun olmuşlardır.

Şükrü ağabeyin Kastamonu’da bulunduğu yıllarda çok geniş bir muhiti olduğu muhakkaktır. Nüktedan tavrı ile her kesimin aranan bir şahsiyeti olmuştur. Dedeleri Namık Bey’den intikal eden, Mehran ve Kırcalar Köyleri’nde kavak yetiştirip bölge çiftçilerine örnek olmuşlardır.
Ağabeyi merhum Salim Esen’den sonra Kastamonu’dan milletvekili adayı olması için çok ısrar edilmiş ve 1957 yılında yapılan seçimlerde başarılı olmuştur. Bu görevine 3 yıl kadar devam ederek vilayete enterkonnekte sistemden elektriği getirmiş ve birçok köy yolunun yapılmasına vesile olmuştur. Fakat 1960 ihtilalinden sonra siyasete girdiğine pişman olacaktır.
Daha sonra ailesi ile beraber 1962 yılında Almanya’ya giderek Krefeld Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kiliniği şefi oldu. 1967’de anavatana dönerek Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde pek çok başarışı doktor adayı yetiştirmiştir. Bu arada hastaneye gelen Kastamonulu hemşehrileri ile özel olarak ilgilenmiş ve ana ocağını hiçbir zaman ihmal etmemiştir.

Emekli olduktan sonra sevdiklerinin itirazına rağmen bir kapalı fıtık ameliyatının başarısız sonuçlanması ile evinde yatağa mahkum bir hale geldi. Değerli eşleri Zekiye Hanım ve yardımcısının ilgisi ile son yıllarını Kanlıca’daki evinde geçirdi.

Sevgili Şükrü ağabey,
Seni çok seviyoruz. Neşeli karakterini hiçbir zaman unutmayacağız. İsabetli tavsiyelerini tamamen yerine getireceğiz. Allah günahlarını affetsin. Ebedi mekanında ragat uyu.
Rahmetin bol olsun.

Metin Boyacıoğlu