Rapor yazmakla keşke sorunlar hallolsa

Memleketin kurtuluşunun komisyon kurmakta, rapor hazırlamakta, ilgili kurumlara postalamakta olduğunu düşündüklerinden midir nedir, İl Genel Meclisi çeşitli konularda çalakalem rapor yazma çalışmasını sürdürüyor…

Yazmak ve konuşmakla sorunlar keşke çözülebilse.

İl Genel Meclisi komisyon çalışmalarının son örneklerinden biri elime geçti, 3 üyeli AR-GE komisyonu çalışmasında ilimizin SWOT analizi yapılmış, bulgular 39 kurum ve kuruluşun bilgisine sunulmak üzere gönderilmiş…

Bu kurum ve kuruluşlardan da çorbaya tuz talep edilmiş.

“AR-GE komisyonu” isimli bir unvan söz konusu olunca, üyelerinin her birinin bilim insanı olması beklenir doğal olarak; profesör, doçent, uzman vesaire…

İl Genel Meclisi AR-GE komisyonu üyelerinin akademik titri konusunda bilgi verilirse sevinirim. Görev yaptıkları üniversitelerden tutun da bu konuda daha önce yaptıkları çalışmalara kadar kamuoyunun bilgilendirilmesi lazım.

Söz konusu raporun hazırlanması için 8 Eylül’de karar almış İl Genel Meclisi, 4 Ekim’de rapor ele gelmiş…

30 günden az sürede bir ilin kalkınmasına yönelik geçmişini, bugününü ve geleceğini raporlaştırmak az iş değil.

Komisyon, KUZKA ve Kastamonu Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunduğunu raporunda belirtiyor…

Ardından, “ışık tutması” amacıyla ilimiz için başkaca hazırlanacak kalkınma planlarına, komisyon görüşleri bir bir sıralanmış.

Güçlü yönlerimiz misal…

Üniversitenin, OSB’nin, havaalanının bulunması güçlü 16 yönümüz içinde sayılmış. Bunların bulunmadığı il var mı?

Zayıf yönlerimiz örneğin…

“Ticaret Borsası üyelerinin ve çiftçilerin borsanın faaliyetleri konusunda bilgilerinin az olması” denilmiş. Kastamonu Ticaret Borsası’nın mevcut yönetimini kalkınmanın önünde ciddi bir engel olarak görüyor komisyon anlaşılan. Çünkü “Fırsatlar” bölümünde “Borsa üyeleri arasında borsanın yeni başkanının başarılı olacağı kanaatinin hakim olması” denilmiş. Kastamonu Ticaret Borsası’nın yönetim şemasına karışmakta kendini sorumlu görüyor olsa gerek İl Genel Meclisi AR-GE Komisyonu. (Kastamonu Ticaret Borsası’nın önümüzdeki aylarda yapılacak seçimi için henüz bir başkan namzedinin ortalıkta olmadığını belirtmek durumundayım.)

“Tehditler”…

İktidar partisi nüfus verilerini baz alarak ilimizden göçün durduğunu bas bas bağıradursun, çoğunluğunu iktidar partili üyelerin oluşturduğu İl Genel Meclisi’nin Ar-GE komisyonu ise resmen göç kavramına takmış durumda. “Bölgenin dışarıya verdiği göçler”, “Genç nüfusun metropol kentlere göçü”, “Bölge dışına beyin göçü”. 3 ayrı maddede ilimizin göç sorunu geleceğimizi etkileyecek “tehdit” olarak masaya konulmuş durumda.

Raporun öneriler bölümünde her paragrafın sonu “desteklenmelidir, verilmelidir, aranmalıdır, sağlanmalıdır” misali keskin uçlu ifadeler ile sonlanıyor…

Bu fiilleri gerçekleştirecek özneler kimler peki?

Enteresan tespitler mevcut…

İlimizin güçlü yönleri kısmında tarım potansiyeli göğe çıkarılmış, zayıf yönlerde tarım arazilerinin az ve parçalı olması ifade edilmiş, fırsatlarda tarım arazilerinin verimli olmasına dikkat çekilirken, tehditlerde tarımsal sulama projelerinin yavaş ilerlediği kayda alınmış.

Hakeza…

Gelir dağılımındaki eşitsizlik ilimiz namına bir tehdit olarak algılanıyor, diğer vilayetlerde gelir dağılımı adaleti tavan yapmışçasına.

İl Genel Meclisi AR-GE Komisyonu’nu ışık tutan raporundan dolayı kutluyorum…

Rapor elde hazır olduğuna göre sıra uygulamakta.