30. ÖLÜM YILINDA, İSLAM ALİMİ M. İHSAN OĞUZ’U ANARKEN…

Kastamonu İslam alimleri yönünden şanslı bir şehir. Kastamonu’da cumhuriyet dönemininde çok önemli eserler yayınlayan, İslam’ın iyi anlaşılması ve yaşanması konusunda gerçek bir yol gösterici İslam alimidir rahmetli M. İhsan Oğuz Beyefendi.

Alimleri tanımak için eserlerini ön yargısız olarak okumak gerekiyor.

  1. İhsan Oğuz Beyefendi eserlerini sağlam kaynaklar göstererek yayınlamış, anlaşılması için açık ve akıcı bir dil kullanmıştır. Öğretme metodu muhteşemdir. Hiçbir tereddüte meydan vermeden insanları aydınlatmada başarılı olan seçkin alimlerden biridir.

Herkese sevecen bir yakını gibi davranmış, İslam aleminin aydınlanması için uzun ömrünü seve seve bu yolda yaşamıştır.Türk toplumunun ihtiyacı olan gerçek bir İslam alimidir.

Kastamonu’daki ikinci görevimde 26 yıl önce adına kurulan vakıf ve yayınlanmış kitapları ile tanıştım. Kitaplarını not alarak en az iki kere okudum. İslam ve Müslümanın yaşayışı konusundaki bütün sorularımın cevaplarını doyurucu olarak eserlerinde buldum.

Kitaplarındaki görüşlerinden bir demet ile 3 Ağustos 1991 günü dünya hayatını tamamlayan rahmetli M. İhsanOğuz Beyefendiyi rahmetle anmak istiyorum:

A-MEKTUPLAR 1’DEN :

MEKTUP 1:

“.. Cenab-ı Hakk’ın insanoğluna verdiği nimetlerin en büyüğü, Hak olanla olmayanı anlamak ve bilmek, rızasına uygun düşen ve düşmeyen hal ve davranışları ayırarak gereğince amel edebilmek, bu özellik ve niteliklere erişmektir…”

MEKTUP 10:

“.. Dünyamız, gezegenler, onların uzaklıkları, ışık hızı ve bu büyük uzay içinde sayısız gök cisimlerin; eksen ve yörüngelerinden bir dakika bile sapmadan kendi alemleri ile birlikte nerelere doğru ne kadar zamandan beri ve hangi sebebten ötürü akıp gittikleri çözülememiştir. Gök cisimlerin nelerle oluştuğu, üzerlerinde kimlerin bulunduğu henüz bilinememiştir… Bu hayret verici büyüklük karşısında insan aklı bir hiç olduğunu anlayarak daha birinci kat göğe “Sonsuz uzay boşluğu” demek zorunda kalmıştır.”

NOT: 1963 yılında Ankara Fen Fakültesi’nin  dünya çapındaki hocası Prof. Dr. Sait Ali Ankara, Einstein’in asistanlığını  da yapmıştır. “Kur’an’da yer aldığı üzere kainat genişliyor. Nereye?” diye bize sorunca hepimiz şaşırmıştık. M. İhsan Oğuz’un yukarıdaki görüşünü bu bakımdan çok önemli buluyorum.

MEKTUP 21:

“Allah’ın kudretiyle her şeyi anlayanlar, iyi olmayan şeylere bir an bile göz yumamazlar, izin veremezler.”

MEKTUP 28:

“.. Biz, önce kendi milletimizin bela girdabına düşmemesini dilemeliyiz. Bütün insanlık ile birlikte mutluluk istersek, onu hiçbir zaman bulamayız.

.. Sözü düşünmeden söylememelidir. dilin hatası büyük olur. İlmi güzel öğrenmeli ve bilginin sınırını aşmamalı.. Kendimizi ciddi olmaya ve gerçeklere bağlılığa alıştırmalıyız. sözü söylerken düşünmeli ve güzel söylemeliyiz. Yoksa hatadan yakamızı kurtaramayız.”

MEKTUP 55:

“Bir davranışın yanlış olduğunu görüp de o kimseyi bundan haberdar etmemek, hatta onu gidermemek göz yummak demektir. Bu hal ve tavır, sevdiğinin noksan üzere kalmasında sakınca görmemektir. Şevkatte göz yummak olmaz.”

MEKTUP 84:

“Herhangi bir iş ve mesele hakkında kesin ve şüphesiz bir bilgiye sahip olmadıkça olumlu veya olumsuz bir söz söylemeyin, onun arkasına düşmeyin. İsra suresi 36. ayetinin işaret ettiği manadır. ”

B- İSLAM’IN ÖZÜ KİTABINDAN :

“Biline ki, İslam’ın kesin ve belirli bir hükümet şekli yoktur. Kitap ve sünnetten alınan, Peygamber Efendimizin ve dört büyük halifenin yönetim tarzından anlaşılan İslam hükümeti, zamanımızın deyimi ve nitelendirmesi ile demokratik bir hükümet, ümmet hükümeti, halkın egemen olduğu hükümettir. Tek kişinin hükümeti değildir.”

İlk defa 1972’de yayınlanan, 1995’de günümüz Türkçesi ile basılan İslam’ın Özü kitabının 73 /74. Sayfası.

  • ••

Kastamonu gazetesine bu değerli alimin anma yazılarımı ve kendisi ilgili makalelerimi özenle yayınlaması nedeniyle 41 yıllık yazarı olarak çok teşekkür ediyorum.

  1. İhsan Oğuz’ un kitaplarını yayınlayarak, vakıf kurarak toplumun aydınlanmasına büyük hizmette bulundukları için sayın Av. Abdülhalik Oğuz Bey’i kutluyor, sağlık ve afiyetler diliyor, saygılar sunuyorum.

NECDET KIRCEYLAN